Twitter

tisdag 6 september 2011

Kort om mätplats AMPA

Antennmätplats Arboga (AMPA) invigdes 1995. Beställd av FMV, byggd av FFV Aerotech (Celsius).

Underjordisk hangar och schakt för 26m höjbar pelare med möjlighet att vrida och vända objektet på lämplig höjd för att bla studera och utvärdera störskydd, radarsignaturer, antennegenskaper, m.m. Av så mycket mer än bara flygplan. En stor poäng var dock att dessa komplicerade mätningar skulle kunna göras till en betydligt lägre kostnad än med flygande utprovningar.
Viggen upphöjd till skyarna
I nedsänkt läge.
Viggen fick man alltså upp och tanken var att JAS Gripen skulle likaså men det har ännu ej blivit av. Gripen har dock genomfört ett stort antal tester på olika håll.

Gripen-mätninga
AMPA drivs numera av Combitech, ett företag i SAAB-koncernen. Kanske får man skicka upp en Gripen NG en vacker dag?

AMPA Foton: Reinhold Carlsson
Foto: SAAB 

EDIT: Förfinade texten lite.