Twitter

fredag 30 november 2012

Flygövning Red Flag

Nellis AFB lade i veckan upp information om kommande flygövning Red Flag 13-2. Man rättade även ordet Grippen till Gripen efter ett vänligt påpekande på Twitter.

Detta blir då äntligen Sveriges andra Red Flag i Nevada efter övningen 2008. Listan på deltagande enheter visar på att det inte blir mindre utmanande denna gång - men högst lärorikt. Förhoppningsvis har även systembuggarna i EA-18G Growler åtgärdats i tid då ett fullt fungerande system är minst sagt intressant i ett större sammanhang. Betydande skillnader som Svenska Gripen-flygplan kan komma att använda sig av jämfört med 2008 är tex effekterna av en nyare systemversion, förbättrad interoperabilitet, ny närstridsrobot och lufttankning.

------------

The exercise will include U.S. forces and aircraft from:

- 57th Wing, 64th Aggressors Squadron F-16Cs, Nellis AFB, Nev.
- 57th Wing, 65th Aggressors Squadron F-15Cs, Nellis AFB, Nev.
- 138th Fighter Wing, 125th Fighter Squadron F-16s, Tulsa, Okla.
- United States Navy, VFA-25 F-18Es, NAS Lemoore, Calif.
- United States Navy, VAQ-138 EA-18G Growlers, NAS Whidbey Island, Wash.
- 366th Fighter Wing, 389th Fighter Squadron F-15Es, Mountain. Home AFB, Idaho.
- 2nd Bomb Wing, 20th Bomb Squadron B-52s, Barksdale AFB, La.
- 7th Bomb Wing, 9th Bomb Squadron B-1s, Dyess AFB, Texas.
- 52nd Fighter Wing, 480th Fighter Squadron F-16CJs, Spangdalem AFB, Germany.
- 23rd Wing, 41st Rescue Squadron HH-60s, Moody AFB, Ga.
- 23rd Wing, 71st Rescue Squadron HC-130s, Moody AFB, Ga.
- 552nd Air Combat Wing, 960th Airborne Air Control Squadron E-3s, Tinker AFB, Okla.
- 22nd Air Refueling Wing, KC135s, McConnell AFB, Kan.

In addition to U.S. aircraft, Netherlands' F-16s, Singapore's F-16s and Sweden's Gripens will participate.

---------

/ Signatory

tisdag 20 november 2012

Delta i opinionsundersökning!

Grumpy Cat - framtida försvarsbloggare?
Besökare som trillar in på försvarsbloggar som den här, Wiseman's Wisedoms, Försvar och säkerhet, Skipper m.fl. kan nog undra varför den sammantagna bilden av Sveriges försvarspolitik blir en helt annan än den som utmålas i debattartiklar av regeringsalliansens representanter - särskilt då av (M).

Några politiker har talat om att försvarsbloggarna är negativa. Andra att vi inte förstår att det är en ny tid där ute och bara vill ha dyra leksaker. Nå, är då försvarsbloggarna bara bittra gubbar med rysskräck eller representeras verkligheten någorlunda väl genom inspel med analyser, gästskribenter och privata åsikter? Jag ser det själv inte som min roll att ta vackra ord för sanning eller hylla sådant som naturligtvis ska fungera.

Positiv propaganda får myndigheten FM och regeringen själv leverera - allt för ofta återger "gammelmedia" endast budskapet utan att ifrågasätta innehållet. Hellre då ge kritik i negativa ordalag om det kan stödja en bättre Försvarsmakt. Så ser jag andra försvarsbloggare också agera, med hänsyn till Sveriges säkerhetspolitik och den personal som ingår i verksamheten.

Du kan också hjälpa till genom att svara på tre st frågor!

Utmålar försvarsbloggarna generellt sett bilden av försvarspolitiken som:


Utmålar regeringen bilden av Sveriges försvarsförmåga som:


Försvarsanslaget bör:


Tack! /Signatory

söndag 18 november 2012

Blandad kompott: Gripen 39E, ekonomi, m.m

En titt på några Tweets som @GripenNews tryckt ur sig på senare tid.
I dokument fanns några Schweiziska lastalternativ. Jag översatte till Engelska:

Den mest intressanta är nog luftförsvarsrollen med 5 st METEOR som i detta exempel lägger Gripen E inte allt för långt bort från den extremt mycket dyrare (i inköp och drift) två-motoriga Eurofightern som i sitt Schweiz-exempel skyltar med 6 st BVRAAM.

Visserligen en EF med tre bränsletankar mot Gripens två men ska Eurofightern samtidigt utrustas med en taktisk spaningskapsel eller målutpekningskapsel så ryker en av bränsletankarna medans Gripen har en dedikerad balk för detta syfte. (På EF-sajten finns det f.ö även ett absurt Swingrole-alternativ där det varken finns målutpekningskapsel till de laserstyrda bomberna eller någon större bränslemängd för den stora och varierande last man hängt på. Sådan PR kanske funkar bättre i mer sandiga länder - vad vet jag.)
I Tjeckien återstår det nu bara några dagar kvar tills Sverige kan få till en förlängning av Gripen-uthyrningen. Månaden ut. Sedan utlyses en ny upphandling. Den som följt mig på Twitter kan ha noterat några FXM-skeptiska inflikningar under en tid kring ett antal Svenska exportärenden. Ubåtar, Archer, Gripen. Jag anser att FMV skötte exportstödet bra och samtliga länder som valt Gripen förutom Sydafrika har kommit till genom FMV-insatser. Huruvida FXM är lika bra, sämre eller bättre över tid kan jag inte avgöra idag men konstaterar att några större framgångar har FXM ej skördat dessa dryga 2 år myndigheten varit i gång. Accepterar Tjeckien en förlängning om minst 5 år ska jag däremot ge en eloge till FXM. Tjeckien är tuffa förhandlare - det såg vi förra gången.
Det är extremt illa att regeringen ännu vägrar stärka materielanslaget för att täcka underfinansieringen. Underfinansieringen är något regeringen till stor del skapat själv då pengar avsedda för materiel har lagts på annat eller helt enkelt gått tillbaka till statskassan.

Som vi försvarsbloggare skrivit om hur många gånger som helst så har anslaget för fredsfrämjande insatser varit underutnyttjat i flera års tid då Alliansen haft en överambition på internationella insatser. Pengar som eventuellt skulle kunnat ha använts till utlandsuppdrag togs från materielförsörjningen (och forskning). Samtidigt har Försvarsmakten ej fått regeringens godkännande att köpa nödvändigt materiel trots att pengar varit avsatta. Under 2011 vägrade regeringen att godkänna en halv miljard i materielinköp trots att FM hade pengar. Denna dubbelsmäll har lett till att över 2 miljarder försvunnit ur FM de senaste åren.

Socialdemokraterna vill nu föra tillbaka 300 miljoner kr från anslaget avsett för eventuella utlandsinsatser till materielanslaget och JAS Gripen. Det finns inga större utlandsinsatser planerade för den framtida materielperioden så att säga nej nu är det samma som att säga att Försvaret ska bantas. Skulle det komma ett plötsligt behov om att förstärka anslaget för utlandsinsatser så kan regering och riksdag ta snabba beslut men materielförsörjningen kräver däremot långsiktig och seriös finansiering. Ryckig politik med svarta hål delvis skapade av regeringen är skadligt för produktionen av insatsförbanden - den s.k kärnan av försvaret.

Uppdatering: Försvarsministern ger replik till S. Inställningen är märklig, man får bilden av att en tillfällig och mindre avtappning från det underutnyttjade anslaget för utlandsuppdrag skulle riskera Sveriges möjligheter att delta i fredsfrämjande insatser. Alliansen har varje år modifierat detta anslag - både uppåt och neråt - nu går det plötsligt inte? Jo det går. Även när stridsgruppen NBG08 sattes i beredskap så deklarerade regeringen via Sten Tolgfors att andelen avsatta pengar inte skulle räcka vid en full aktivering av NBG - men att det då kunde lösas vid behov.

Anslaget för 2013 är 2,2mdkr. S vill dra ner till 1,9 mdkr. Afghanistaninsatsen som tar upp det mesta av anslagstilldelningen avvecklas till stor del framöver och det finns inga nya större insatser i planeringen. Kortare insatser som övervakning i Adenviken eller t.o.m en ny "Libyen-insats" ligger som regel i 250-350 milj klassen. Om regeringen ser ett behov av att finansiera insatser på en nivå över 1,9 mdkr så kan man väl också presentera vilka nya utlandsuppdrag man eventuellt tänker skicka ut Försvarsmakten på? Sätts Sveriges internationella engagemang verkligen på spel för att S vill dra av 300 milj under en 10-års period och därmed närma sig den nivå vi hade för några år sedan? Tycker regeringen även att 100 milj vore för mycket? Varför inte ens en förhandling?

En bättre lösning ändå vore att ge Försvarsmakten friska pengar istället för att bråka om en tillfällig anslagsomfördelning.

/Signatory

torsdag 15 november 2012

Bekräftat: Dubbelsits stryks pga ekonomin

Brittiska flygskolan ETPS har sedan 1999 köpt flygtimmar på dubbelsits Gripen för testpilotsutbildning.

Redan i mars nämndes det mellan raderna att dubbelsits 39F skulle väljas bort. Lite senare på våren kom skarp information via Schweiz och till slut spikat i det ramavtal Sverige-Schweiz antog i Augusti. Schweiz hade ursprungligen tänkt köpa 39F men det förhandlades alltså bort.

Nu bekräftas det då till slut vad den här bloggen förmodat och skrivit om ett flertal gånger, JAS 39F väljs bort pga kostnaderna.

Övlt Rickard 'Jester' Nyström, chef på FTS utvecklingsavdelning citeras i Aviation Week:
One newly disclosed development is that Sweden and Switzerland plan to operate only the single-seat JAS 39E. “It’s a cost question,” Nystrom explained. “If we were to go with a two-seater, we’d like to have an enhanced back seat, and we don’t have the money for that.” Weapon system operator training would also consume more resources.
Ingen sensation, men så sent som i förra veckan under öppna utrågningen om nästa generation Gripen så undvek Försvarsmakten att beskriva avhakning av dubbelsits 39F som en förlust och svarade endast på detta med att pilotutbildning kan lösas med simulator. Utfrågningen skedde efter att Försvarsmakten godtagit regeringens Gripen-planering så utrymme för att uppvisa oenighet är nu begränsad. I och med detta blev även förmågelyftet "finansierat" trots ett gap om 5 mdkr. Myndigheten anser behovet av förmågelyft som så stort att ekonomin på ett eller annat sätt ska redas ut för Gripensystemet. Idag saknas komplett finansiering för insatsorganisationens framtida materielbehov.

Det är synd att förmågor och funktioner väljs bort men det är också förståeligt att 39F stryks nu när antal flygplan förväntas bli så extremt lågt. 39F medger trevligheter men kan aldrig fullt ut ersätta 39E.

Dubbelsits är en populär version både hemma och på exportmarknaden även utan en fullt utvecklad taktisk baksits*. Drygt 20% av alla Gripen-plan är dubbelsits och i Sverige har antalet faktiskt ökat under senare år. I perspektivrapporteringen år 2003 inför försvarsbeslut 2004 skrev Försvarsmakten att antal dubbelsits var för få vilket kom att rättas till när Handlingsplan Gripen antogs 2007. Vidare satsades det på taktiskt utveckling av baksits och på vapensystemofficerare. Leverans av 39D pågår ännu.

Det är den här bloggarens åsikt att Försvarsmakten skulle föreslagit något annat rörande Gripen-systemet om planering kunnat ske utifrån politiska besked till stöd för höjda försvarsanslag. Den strypta anslagsnivå som FM har att arbeta med idag innebär att FM lämnar in förslag som väljer bort förmågor - för att ligga i ekonomisk balans. Vad som väljs bort för att nå ekonomisk balans är information som sällan lätt når allmänhet eller av allt att döma ens försvarspolitiker. Ett annat aktuellt exempel är reduceringen av stridstödsfartyg till att bli enklare stödfartyg - vet försvarspolitikerna egentligen hur, varför och vad det innebär? Kravbilder förändras raskt då ekonomin ej håller ihop.

Inga pengar till 39F alltså. Hur det blir om ett nytt exportland tillkommer och om detta land kräver statsgarantier på en operativ 39F återstår att se.

* Återger följande stycke från tidigare inlägg:

Notera att dubbelsits inte kan ta över alla roller och förmågor från 39C/E då 39D/F saknar kanon och har kortare räckvidd. Tvåsits kan däremot ge en rad förmågor utöver pilotutbildning bla runt förbättrad precisionsbekämpning till stöd för marktrupp, förbättrad och kostnadseffektiv utbildning av piloter (som att två piloter under samma pass får möjlighet att vara med under robotskjutning) och av Arméns eldledare, ledningsfunktioner, telekrigshantering, navigering, styning av obemannade farkoster, m.m. Det är av dessa skäl många vill se en 39F. Att lära sig flyga går att göra via simulator.


Kuriosa: Övlt Rickard Nyström flög år 2004 vår Kung Carl XVI Gustaf  - i tvåsits 39B. 


/ Signatory
 @GripenNews
Foto: QinetiQ/ETPS.

onsdag 7 november 2012

Antal Gripbara flygplan

Riksdagsledamöterna Anna-Lena Sörenson (S) och Staffan Danielsson (C) uttalar sig om framtida individantal på Gripen-systemet. Artikeltext i fetstil.

Den östgötska riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson (S), som sitter i försvarsutskottet, säger till SvD att hon vill ha mer information om varför flygvapnet inte kan ha två versioner av Gripen:
– Det blir en brist på förmåga med så få stridsflygplan. Jag vill höra hur man har tänkt.
Så är det. Försvarsmakten har uttalat ett behov om minst 60-80 flygplan men har även sagt att man lätt skulle kunna behöva fler än så. Dvs fler än 80 st men man ser tyvärr ingen chans att få anslag som svarar upp till behoven - därav det olyckliga spannet 60-80.
Idag är det 80 st flygplan som basorganisationen samtidigt ska klara av att producera i IO14. Då ingår inte flygplan avsatta för prov och utbildningsverksamher. Det är från dagens nivå av flygplan som Försvarsmakten anmält ett behov av förmågelyft för att möta framtida hot. Ett mindre antal flygplan än begärt slår bort mycket av Försvarsmaktens efterfrågade förmågehöjning.

Staffan Danielsson (C), östgötsk riksdagsman och ledamot i försvarsutskottet, säger att han kommer att arbeta för att flygvapnet ska få minst 60 nya Gripenplan.
Han är också öppen för möjligheten att Försvarsmakten kan använda både C/D- versionen och E-versionen parallellt under en övergångsperiod
.
Det här kan lätt ses som en lösning men är inte fullt ut praktisk med den plan för Gripen 39E som vi av kostnadsskäl planerar idag. För varje Gripen E som tas fram så kommer som alla vet minst en Gripen 39C att demonteras. Visserligen kan man bygga 39E genom att demontera 39D och ta nödvändiga delar (samt från demonterade 39A) men så länge vi avser att flyga 39C så är organisationen idag anpassad för att version 39D ska finnas tillgänglig och dessa bör då demonteras sist av allt. Av de 98 st C/D som beräknas ingå i IO14 så utgör 39C endast ca tre fjärdedelar. Vidare beräknas 9 st 39C och 3 st 39D hyras ut till Schweiz. De 9 st 39C återkommer möjligen runt år 2020 men man kan förvänta sig att de går direkt in till demontering.

Notera att dubbelsits inte kan ta över alla roller och förmågor från 39C då 39D saknar kanon och har kortare räckvidd. Tvåsits kan däremot ge en rad förmågor utöver pilotutbildning bla runt förbättrad precisionsbekämpning till stöd för marktrupp, förbättrad utbildning av piloter (som att två piloter under samma pass får möjlighet att vara med under robotskjutning) och Arméns eldledare, ledningsfunktioner, telekrigshantering, navigering, styning av obemannade farkoster, m.m. Det är av dessa skäl många vill se en 39F. Att lära sig flyga går att göra via simulator.

Utbildningsbehov ligger ändå delvis kvar så ett betydande antal 39D bör finnas i drift för vår skull och exportstöd under en tid. Schweiz kommer vid en affär att behålla sina hyrda 39D en längre tid. Även om 39C/D försvinner ur Flygvapnet 2025 så kommer det antagligen finnas nya exportåtaganden (genom FMV) som sträcker sig en bit längre. Det kan även tillkomma exportkunder som pga tidsaspekt kommer erbjudas att hyra Flygvapnets C/D-maskiner.

Det blir alltså knappast några C/D "över" efter en ombyggnad till ca 60 st 39E inklusive övriga stödrelaterande behov. Om siffran bara blir 40 st, ja då kan man säkerligen flyga en högst kostnadsineffektiv och högst omodern division C/D fram till minst 2030 - för att sedan ge oss 40 st 39E som ska överleva minst till 2042. Orimligt lågt! Det är hög tid att lyssna på försvarsmakten som i åratal genomfört komplexa analyser och spel för att komma fram till ett lägsta antal om 60-80 flygplan av version E.

Min åsikt är fortsatt att minst den första divisionen Gripen 39E ska beställas med plan så pass nya att inga C/D behöver demonteras. Den merkostnaden bör riksdagsledamöter ställa frågor kring för den ger så mycket tillbaka i form av handlingsfrihet. Har Regeringen begärt in underlag på det? Det kan omöjligt röra sig om några fantasisummor. F.n planeras det för leverans av 8 st 39E t.o.m år 2020. Med första operativa division 2023. 18 st 39E bör beställas som i princip nya varefter resterande flygplan byggs med hjälp av demonterade 39C/D, i det antal som anses behövas. Allt i lugn och ordning.

Varför? För det första ger det tid till nya beslut. Kanske tillkommer nya exportkunder, eventuellt en kund som kräver (eller önskar) delfinansiering av tvåsits 39F. För det andra reducerar det risken för förmågeglapp när man växlar över till ett nytt system bla maa integreringsarbete för samtliga operativa roller. För det tredje ges det en möjlighet att flyga C/D vid sidan om 39E i ett större antal än annars möjligt pga demonteringsarbetet inför 39E montering. För det fjärde är det ändå ingen långsiktig lösning att flyga föråldrade C/D tillsammans med 39E och en helt ny 39E division ger oss möjlighet att i ett senare skede besluta om vi ska ha 60, 70, 80 eller fler flygplan av version 39E/(F) då vi har tillräckligt många C/D-flygplan som faktiskt kan återanvändas vid montering.

Till sist behöver vi redan nu fundera på vad som kommer efter 39E. Blir det ytterligare en ombyggnad till version G så krävs det att det finns en marginal i antal flygplansindivider. Dels då behov av antal flygplan kan förändras och dels då vissa kan ha förolyckats eller på annat sätt oåterkalleligt tagits ur drift eller blivit uthyrda.

Sammanfattat bör Riksdagen;

Medge utveckling och anskaffning av Gripen E.
Besluta att 1:a division 39E är flygplan som ej kräver demontering av C/D. Handlingsfrihet.
Neka stöd till att C/D avvecklas vid ett specifikt årtal. När 39E är operativ kan beslut tas.
Begära säkerställande av att C/D och 39E kan operera tillsammans med bla länkad överföring av sensor-data m.m.

/ Signatory
@GripenNews
Uppdaterad 9/11 - utvecklingar.

Ps. Torsdag kl 9 Försvarsutskottet håller en öppen utfrågning om anskaffning av nästa generation JAS 39 Gripen.

UPPDATERING 8/11

Via TT/SvD kommer en bra artikel som sammanfattar Försvarets syn på antalet flygplan.

Sverige behöver minst 60 stridsflygplan av den kommande så kallade Super-Jasmodellen. Det betonade Försvarsmakten i en offentlig utfrågning i riksdagen på i dag. 

Regeringen har av riksdagen begärt mandat att få köpa 40-60 plan. Beslutet fattas i december. Om antalet blir 60 måste enligt ÖB luftförsvaret kompletteras med till exempel mer markbundet luftvärn.