Twitter

söndag 30 december 2012

Klarspråk från ÖB i SvD

Överbefälhavare Sverker Göranson talar klarspråk i SvD  och jag väljer därför att nu särskilt skapa ett sista inlägg detta år för att hjälpa till att sprida artikeln. Läs den!

Kommentar: För oss aktiva i försvarsdebatten erbjuder innehållet inte några större nyheter men visar åter vilket enormt gap som existerar mellan den bild regeringens främsta försvarspolitiska företrädare målar upp på debattsidor runt om i Sverige - och den bild som ÖB, #svfm och landets försvarsbloggare i det stora hela levererar till allmänheten.

Försvarsmakten är duktig på mycket men det saknas ett djup för att kunna agera brett med redundans och i det yttersta en reell möjlighet att kunna slå tillbaka kraftfullt var hot nu kan uppstå. Vi har helt klart utmärkta människor i Försvarsmakten som trots att de allt för ofta motarbetas löser tilldelade uppgifter väl. De i Hemvärnet vill jag gärna lyfta fram som allt mer viktiga. Men när det gäller större vapensystem halkar vi efter mer och mer - system som kan agera dämpande vid risk för konflikter och som vid insats kan förhindra mycket stora förluster.

Det handlar idag främst om olika typer av attackvapen men även om luftförsvar. Till sjöss, luft, mark. Kontrasten med Finland är slående där landet nu mycket kraftfullt satsar på ökad attack och luftvärnsförmåga - i samma veva som vi förlorar den allt mer. Bygger man ett försvar som klarar av att bita ifrån i även de högsta konfliktnivåerna så står man även väl förberedd för mindre och mer oförutsägbara hot. Det är vad Finland verkar förstå bättre. Visst drar Finland ner på en del av sin stora personalstruktur men det frigör å andra sidan pengar till en annan mer effektiv verksamhet.

Budskapet ÖB levererar bör heller inte komma som en överraskning för våra styrande politiker då underlag efter underlag pekat på en pressad ekonomi och begränsat förmågedjup. Att påtala hur oppositionen saknar en gemensam förvarspolitik istället för att ta ÖB:s helt unika och nu offentliga varningar på allvar är inte att hantera försvarspolitik seriöst. Det är en regerings uppgift att regera samt att söka brett stöd för sin politik.

Ett militärt försvar beskrivs ofta som ett lands säkerhetspolitiska försäkring. Just idag framstår då Sveriges självrisk som orimligt hög.

Ett gott nytt år tillönskas alla läsare!

Uppdatering: Läs gärna Wiseman's Wisdoms inlägg.

// Signatory
Försvarsbloggare

måndag 3 december 2012

ÖB om JAS 39 och ekonomin

Överbefälhavaren i Sydsvenskan idag. Upprepar ett antal punkter som berör finansiering av försvarsmaktens operativa behov. ÖB har tidigare behandlat ämnet i bland annat riksdagen.

1. Minst 60 st JAS Gripen i ny version behövs.

"det blir en väsentlig försvagning av det svenska luftförsvaret om vi går under sextio plan."

2. Vikten av ett förbättrat luftvärn.

"– Det behövs kompletteringar av vårt luftvärn oavsett hur många Jasplan vi får."

3. Försvarsmakten saknar 30,5 miljarder kr för materielinvesteringar.

" – Det påverkar möjligheten att materielförsörja andra delar av försvaret, säger Sverker Göranson, som står fast vid att riksdagspolitikerna måste överväga att lägga ner en hel vapengren – flygvapnet, armén eller marinen – om inte Sveriges framtida försvar ska utrustas med gammalmodig utrustning."
 

"– Om politikerna inte gör någonting så hamnar vi där, säger han."

Vi kan också konstatera att ÖB:s åsikter ligger väl i linje med den bild som de flesta försvarsvänliga bloggar levererar - men inte alls i linje med den (M)-ledda regeringen som offentligt vägrar medge att det finns underfinansiering på materielplanen.

Bör påpekas att det ligger lite väl mycket fokus på JAS Gripen i finansieringsdebatten nu i och med att Försvarsmakten ändå gett sitt samtycke till planerna för JAS 39E. Det är egentligen inte längre underfinansiering av Gripensystemet i 10-års perspektivet vi primärt bör debattera utan om underfinansiering av allt annat vilket är ett växande problem. Därför är det också extra illa att regeringen väljer att inte bekräfta elefanten i rummet som handlar om att övrigt ofinansierat materiel (25 mdkr) nu utökas med upp mot 5,5 mdkr pga omriktning till Gripensystemet. Det enda som kan rädda försvarets operativa förmåga är en betydande dos friska pengar

Till sist, resultatet av den webb-undersökning ca 300 av mina bloggbesökare deltog i.


Siffrorna står för antal röster.  

Uppdatering: WW berör dagens ämnen kring #svfm och kommenterar även kort ovanstående undersökning. Jag håller med WW. I övrigt har jag valt att inte lägga någon analys på varför folk röstade åt endera håll men resultatet ger en sorts fingervisning om hur läsarna ser på saker och ting.

/ Signatory