Twitter

torsdag 13 juni 2013

Läs Officerstidningen

Officerstidningen 4/2013 [PDF] från Officersförbundet är full med artiklar som berör oss alla.

I senaste numret finns flera ämnen jag avsett skriva mer om på bloggen men som hitintills fallit bort pga andra prioriteringar. Det berör forskning och utveckling på kritiskt låg nivå, personalfrågor med bla underbemanning och arbetsbelastningar, Riksdagsbeslut 5 med tuffa besparingar, Flygvapnets basorganisation som bör förändras ännu en gång, och frågor som berör logistik och materiel.

Även om artilleri, försvarsberedning och veteranmonumentets invigning med medaljering finns att läsa. Plus mycket mer. Jag tackar OF för bra val av artiklar och uppmanar alltså till genomläsning.

/ Signatory