Twitter

lördag 2 december 2023

Om försvarsindustrin (text från X)

Skrev följande på Twitter / X med anledning av att Hultqvist vill öka statens inflytande över Saab.
Moderaternas Jörgen Berglund menar att svensk försvarsindustri varit framgångsrik tack vare privat ägande.

Det blir ju lite sämre när man skriver tweets men kanske hellre skriva något än inget alls?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tråd om försvarsindustrin. Berglunds åsikt är ju inte ny bland politiker men den saknar tyvärr verklighetsförankring. Att delar av svensk föindustri överlevt eller tagit fram bra produkter har grund i statliga anslag + tillgång till utländska komponenter.

Men, det Hultqvist faktiskt talade om handlade inte om att slåss på marknaden. Europeisk försvarsindustri utanför Sverige har ofta någon form av statligt inflytande/delägande för att säkerställa kontroll. Det går rätt bra för företagen ändå.

För vi minns när tyskarna tog över Kockums? Utveckling och varvsinvesteringar drogs in, anbud fick inte ges för tyska varv skulle vinna. Det var heller inte så lyckat när BAE ägde en stor del av Saab, en delägaren som bara ville sälja av produkterna med usla försäljningmetoder.

Man kan prata om/hur statligt inflytande men god grund för en vital svensk försvarsindustri ligger i att återta vad som tidigare gjorde den så bra. Stark forskning & utveckling och ett stort antal förband. Med statlig finansering kommer kontroll och royalties på köpet.

Delkomponenter och hela system ska naturligtvis importeras när det är mer vettigt. Försörjningen till förband är det viktigaste. Kunskap om detta är därför otroligt viktigt för att förstå vad man kan och bör avstå. Och för att förstå om säljarna lovar för mycket.

Idag klarar inte FMV av exportbiten. För lite folk och kunskap, för dåligt statligt stöd/flexibilitet. En typisk stridsflygupphandling kan se ut så här: Land söker statlig affär: FMVs pris visar sig högre än vad Saab marknadsfört, detta för att skydda myndigheten.

FMV kan ej lova framtida gemensam systemförmåga för FM har inte lagt beställning på detta, risker finns. Sverige duttar med utvecklingen - men kunden kan erbjudas viss delfinansiering (om riksdagen ger ok). C/D oklar framtid/ska ersättas. 39E inte redo. Otydligt och svagt anbud.

Frankrikes bud: regeringen är hands on i samarbete med DGA, flexibelt och subventionerat pris, snabb leverans. Flygplan i produktion ämnade till Frankrike säljs, nya beställs. Kunden ser att det kostar lite extra men det är ju skattebetalarna som betalar, det blir dyrt oavsett.

Kunden får samma system som Frankrike. Nästan allt är integrerat och klart. Frankrike ska använda samma typ i lång tid framöver. Tryggt. Ja tyvärr är exporten av JAS 39 hårt drabbad av en ryckighet i föpol, minskat exportstöd, oviljan att utveckla, få förband, kunskapsbrist.

Slutligen. Positivt att vissa saker rör sig i rätt riktning i försvarspolitiken men det finns en stor kunskapsbrist samt ovilja att våga ta stora kliv för Sverige. Kom igång rejält med forskning, utveckling, demonstratorer. Och sluta med småduttandet på våra viktigaste system.

- Signatory