Twitter

tisdag 23 oktober 2012

Island: Danmark i skugga.

+ Uppdaterad 23/10 kl 18:18 +
 
Under måndagen behandlades ämnet om ett Svenskt deltagande i luftrumsövervakning av Island i utrikesnämnden. Försvarsbloggar som Wiseman's Wisdoms och Försvar och Säkerhet har gett bra synpunkter på kommentarer som bla statsministern och utrikesministern levererat.

Regeringen hänvisar till att det är på den Nordiska solidaritetsförklaringen som förfrågan och ett eventuellt positivt beslut vilar. Att man i detta skede talar om en form av övningsverksamhet med mer allmän övervakning än en skarp insats för luftrumsskydd så som NATO idag genomför åt Island får nog ses som ett försiktigt steg framåt för att när politisk mognad till slut uppnås leverera någonting skarpare som bättre motsvarar Islands behov - och mer kostnadseffektivt.

De fem nordiska utrikesministrarna i Helsingfors 5. april 2011

Samtliga fem Nordiska länder ställde sig bakom den nordiska solidaritetsförklaringen men i debatten som nu förs existerar Danmark inte alls. Även om det är Island som begär hjälp så har det både via media och regering tryckts på om att det är Norge som söker stöd med Isländsk övervakning och att Sverige med Finland skulle arbeta under Norsk ledning. Utrikesministern skriver "Norge är viktigt i detta sammanhang, eftersom det ju bara är Norge som kan fullgöra de åtaganden som följer av förpliktelserna inom Nato."

Som läget är nu är det dock NATO som svarat upp till Islands förfrågan. Ett antal länder har ställt upp så som USA ett flertal gånger, även Portugal, Tyskland, Kanada, Frankrike och Danmark ett par gånger. Ett land man skulle tro hade legat på ovan lista men som inte ställt upp är Norge - det kan i sak förklaras med att man delvis delar samma intresseområde och det är även detta område ur Norsk synvinkel som kan möjliggöra en till synes tandlös Svensk-Finsk insats.

Danmark har agerat föredömligt och förtjänar inte att ignoreras i denna debatt. Då Danmark flög en Islands-insats år 2010 så genomförde Flyvevåbnet även luftrumsövervakning för de tre baltiska staterna samt den nationella i Danmark. Tre insatser samtidigt. Tala om nordisk solidaritet.

Det är troligen inte kostnadseffektivt att skicka Svenska och Finska stridsflygplan till Island och då enbart delta i en del av det som krävs för luftrumsövervakning. Sett ur "övningssynpunkt" så visst finns det värdefulla erfarenheter man kan ta med sig hem. Utan att gå in på politik - är det verkligen rätt väg vi är inne på med Island? Radarflygplan hade möjligen varit bättre om vi bara ska bevaka men det är en resurs vi ska vara ytterst sparsamma med då vi har för få för att ens klara av egna behov. Kustbevakningens flygplan kan förvisso mycket kring havsövervakning men det saknas sensorer för att spana efter flygplan.

Eftersom det är svårt att idag se en politisk lösning som gör detta riktigt effektivt så måste man fråga sig varför just en flyginsats till Island? Danmark och Norge skulle solidariskt och möjligen med Svensk-Finskt ekonomiskt stöd kunna dela på bevakning av Island med en viss avlastning från övriga NATO-medlemmar. Kostnadseffektivt och fullt ut. Att även hjälpa till med stöd och finansiering av en Ungersk eller Tjeckisk Gripen-insats till Island bör ligga på bordet. Ungern har uttalat en ambition om att genomföra insats på Island om några år efter att först ha deltagit i NATOs övervakning i de tre baltiska länderna.

Sverige och Finland skulle dessutom kunna vara solidariska på ett annat sätt och det genom att helt eller delvis avlasta Danmark och Norge från luftrumsövervakning av de baltiska staterna. Det finns självklart politiska komplikationer även här kring frågor som eventuell basering och skarp insats men mycket kan vi bidra med utan att nämnvärt ändra vårt nuvarande uppträdande över Östersjön. Här har vi även bättre möjligheter att med (förutom mark och marina förmågor) stödja med radarflyg, signalspaning och KBV. Möjligheter att avlasta NATO-länder i övervakningen bör då finnas för att ge de baltiska staterna samt Sverige och Finland en förbättrad luftrumsövervakning - kostnadseffektivt. Frågan om leasing av ett mindre antal Gripen-plan till de tre baltiska staterna kan ingå i detta sammanhang.

Vad händer om något går fel? Man måste betänka och ifrågasätta det riktiga i att åka till Island för att endast delta med en begränsande övervakningsroll. Vad händer om Norges samtliga stridsflyg i vår samordnade insats får flygförbud pga en incident? Det är inte alls otänkbart. Idag vore ett flygförbud inget problem för det finns ett NATO-land baserat på Island redo att ingripa. Skulle vi stå handfallna och bara titta på pga begränsande insatsregler? Förmodligen. Det gick för sig under Libyen-insatsen för det fanns gott om andra flygplan men på Island vore vi av allt att döma helt utlämnade till att allt fungerar hos vår Norska partner. Exakt utformning återstår ju att se men vi bör ställa frågorna nu.

Hur de nordiska länderna än går vidare med Island eller en baltisk Östersjö-övervakning så bör man göra det genom att inkludera samtliga länder som skrivit på solidaritetsförklaringen. Det är orimligt att exkludera Danmark från en diskussion om en Norsk/Svensk/Finsk Islands-insats.

Tjeckiska JAS 39 Gripen utmed den Baltiska Östersjökusten - beväpnade.
Uppdatering: Den socialdemokratiska riksdagsgruppen säger ja till att svenska Gripenplan genomför övervakning av Natolandet Island luftrum under tre veckor 2014. Obeväpnad insats under tre veckor ser ju tämligen knapert ut men som beskrivet ovan får man se på detta som ett första närmande till en framtida vassare insats. Politikerna är helt enkelt inte tillräckligt bekväma med sig själva för att idag föreslå ett skarpare beslut. Återstår att se om insatsen finanseras ur anslaget för fredsfrämjande insatser eller om det tas ur förbandsanslagets övningsbudget. Ett beslut om Islandsinsats förväntas under 2013.
 
/ Signatory
@GripenNews

tisdag 9 oktober 2012

Graf: Norge satsar mer än Sverige / Övriga Nyheter

Uppdaterat 11/10 kl 5:30 om Kroatien.

Norge har lagt ut sin budget för 2013. Man ökar försvarsanslagen även detta år.

'Søta bror' halkar efter mer och mer.

Källor:
Sverige - Budgetunderlag 2013 SCB Befolkningsstatistik
Norge -  Budgetunderlag 2013 SSB Befolkningsstatistik
Valutakonvertering genom Googles Valutakonverterare 2012-10-08.

Övrigt av nyhetsvärde:

Kroatien får av allt att döma under Onsdagen ett förnyat anbud kring JAS Gripen. En av ingångvägarna i tidigare anbud har utgått från lån av Flygvapnets A/B-maskiner före leverans av "nya" C/D och det har då hållits beredskap för en sådan leverans genom att inte demontera ett antal maskiner före ett Kroatiskt beslut. Kroatiens upphandling ligger ca 3-4 år efter pga ekonomin och den tidslucka som fanns att kunna leverera "nytillverkade" C/D direkt från Saab har egentligen försvunnit pga operativa krav. En överbryggning kan då erbjudas i form av A/B eller C/D ut Svenska Flygvapnets maskinpark. Exakt vad som erbjuds är dock mellan FXM och Kroatien men skulle det bli lån av existerande C/D ur FV istället för A/B måste man ifrågasätta om dessa någonsin återkommer till Flygvapnet eller för evigt överlåtes till Kroatien via ett lease-köp. Gripen får anses som favorit i Kroatien men ett flertal länder erbjuder begagnade flygplan så man kan inte räkna in någon affär ännu.

Uppdatering 10/10:  Så kom då erbjudandet. Det är giltigt till Januari 2013 och nappar Kroatien så kan 8 st Gripen C/D levereras Januari 2014. [osäker info raderad]

Tillägg 11/10: Enligt uppgifter i SVD skriver FXM att det ändå rör sig om nybyggda Gripenplan med delar av A/B. Det vore ju extremt positivt om så är fallet. Tidsmässigt skulle det gå ihop precis då Saabs Gripen-produktion i övrigt saknar nya beställningar under perioden och bara har några eftersläntrare till Sverige att leverera.


Indien har förvånat. Nyheter från Indien ska alltid tas med en gnutta salt men nu verkar flygchefen berätta att man för tillfället reducerar planerna på FGFA - "PAK-FA". Istället för köp av endast dubbelsitsiga och 200 flygplan till antalet så riktar man in sig på 144 st enkelsitsiga enligt Rysk grundspecifikation. Detta bör frigöra anslag som Indien kan satsa på inhemsk utveckling av lättare flygplan typ LCA Mark II och AMCA. Flygplan som kan konkurrera på Gripens marknad.

Rumänien, ett land som i nyheterna sägs ha beslutat köpa F-16 från Portugal med leverans först 2016. Saab noterar att precis som förra gången regeringen beslutade om F-16 så är det faktiskt inte avgjort ännu. Och uttalande från säkerhetsrådet noterar behovet av nya flygplan utan att låsa in sig på just F-16. Förra försöket att köpa begagnade F-16 stoppades av Rumäniens parlament. Precis som i ett flertal öst-Europeiska länder finns det interna stridigheter om man ska lägga sitt stöd på USA eller Europa. Det återstår fortsatt mycket politik i Rumänien kring köp av nytt stridsflygplan. Mycket politik och svag ekonomi.

I både Kroatien och Rumänien (samt Tjeckien om ny upphandling sker) så är det Gripens låga driftskostnader som kan konkurrera bort till synes "billiga" erbjudanden om begagnade konkurrenter. Det tar inte allt för många år att nå den gräns när modernare (i inköp dyrare) Gripenplan genererar lägre totalkostnader för landets stridsflygsystem än vad en maskinpark med tex begagnade F-16 gör. Till det erbjuder Saab motköp för att kompensera högre anskaffningskostnader. Detta är självfallet en utmaning att kunna förklara för politiker, allmänhet och media i dessa länder.

Tjeckien meddelar att Baltic Air Policing går bra. Den första månaden fick man fyra uppdrag att identifiera flygplan och gjorde därmed så. Jag twittrade ju foton från ett av dessa förmodade uppdrag vilket Wiseman även skrev ett inlägg om.

Som alltid, följ Twitterkontot för löpande nyhetsbevakning. Annat som skett är att Ungrarna varit på FLSC (något som numera ingår i deras kontrakt) och att de sista Sydafrikanska Griparna nu lämnat AFB Ysterplaat och samlats på 2 Squadron AFB Makhado. Det rör på sig mao.

/ Signatory