Twitter

måndag 3 mars 2014

Dubbelt positiv information från Brasilien

I en exklusiv intervju med ansedda IHS Jane's redovisar flygvapenchef Junitio Saito huvudskälen till varför Brasilien har valt Gripen NG. Hela intervjun finns här, jag återger några punkter.

Upphandlingen omfattar 28,000 sidor.
 
"Regeringen valde att följa på teknisk inrådan från det Braslianska flygvapnet (FAB). Vi hade ett team av flygare, tekniker, underhållspersonal, och projektledningsspecialister som arbetade med projektet i flera år."

"Gripen var tekniskt sätt bäst flygplan för FAB"

"Saab hade även bäst pris. Gripen har ett fantastisk värde för pengarna och med låg underhålls och bränslekostnad. Som förvaltare av offentliga tillgångar var detta viktigt men inte den avgörande faktorn."

Enligt Jane's har FAB fastställt ett pris per flygtimme på omkring USD 4,000 för Gripen. De övriga två finalisterna, Boeing F/A-18E/F och Rafale anser FAB ligga på omkring USD 14,000. 

Saito var även i senatsförhör i förra veckan där han dessutom nämnde Gripens telekrigsförmåga i positiva ordalag. Men kanske mest intressant för vårt eget flygvapen så nämndes det i förhöret att interimslösningen med lånade Gripen C/D inte förväntas bli levererad förrän halvåret 2016.

Förmodligen har Svenska resursbegränsningar satt stopp för den ultra-snabba leverans som FAB till vissa delar haft förhoppning om men som de själva nämnde i December så låg denna förhoppning om snar leverans på bara ca 20% chans. Inledande utbildning väntas däremot påbörjas nu i höst. Positivt för vårt eget Flygvapen som i ytterligare ett par år kan behålla skrov och de stödresurser som annars hade lånats ut.

Interimslösningen med svenska staten för 8-12 st C/D kan bli undertecknad vid halvåret. Avtalet för 36 st Gripen NG förväntas undertecknas i December. Nyligen meddelade Brasilien att de nedskärningar som drabbar försvarsministeriet under 2014 ej påverkar Gripen-avtalen.

Sammantaget kan man säga att Brasiliens uttalanden om Gripen är mycket positiva för fortsatta försäljningsambitioner och utraderar mycket av den negativa (och i flera fall grovt felaktiga) rapportering som figurerat i samband med Schweiz-affären. I Schweiz har även landets Flygvapenchef pekat på att Gripens nya radarsystem hade en avgörande faktor.

Så då har vi två möjliga export-länder (ett litet och ett väldigt stort) som efter lång utvärdering mot två-motoriga flygplan i finalen pekar på Gripen som ett kostnadseffektivt system med bl.a. avancerad radar och telekrigsfunktionalitet.

Rätt så okej.

/ Signatory