Twitter

torsdag 23 oktober 2014

Regeringen föreslår stärkt finansiering av Gripen - Uppd 24/10

Regeringen föreslår p.g.a utebliven affär med Schweiz stärkt finansiering av materielanslaget/Gripen E. Utan det här skulle det krävas att annat materiel fick skjutas på framtiden.

I höständringsbudgeten för 2014  + 2000 mnkr till materiel | Anslag 10,8 mdkr
I budgetpropositionen för 2015     + 900 mnkr till materel  | Anslag 9,8 mdkr

Det kan tillkomma ytterligare mindre förstärkningar på samma tema enligt försvarsministern.

// Uppdatering 
Pga artikeln i SVD har det nämnts i social media att det är ytterligare 2,9 mdkr som skattebetalarna nu ska hosta upp för materiel/Gripen E men det mesta tas dock inom försvarsbudgeten genom omfördelningar och balansering över flera år. Och nytillskott. Omfördelningen sker bland annat genom att anslaget för internationella insatser reduceras. Även på forskning och teknikutveckling, Officersprogrammet, Vidmakthållande av materiel, m.m. Det blir dessutom ett minskat materielanslag 2016.

På det stora hela är det något av en återställare från tidigare år då Alliansregeringen kraftigt reducerade materielanslaget för att bygga upp en stor ram för internationella insatser - insatser som ej blev av och som då staten undvek utgifter på.

2013 låg anslaget för internationella insatser på 2,2 mdkr, väldigt högt och Försvarsmakten begärde en överföring till det grovt underfinansierade materielanslaget. Alliansregeringen började sänka för 2014 och nu sänker nya regeringen ytterligare ner till nivån 1,2 mdkr för 2014.  NBG-året 2015 sker en höjning till 1,8 mdkr för att landa på 1,4 mdkr åren 2016-2018. 2016 sker också en sänkning av materielanslaget till 8,4 mdkr efter den tillfälliga ökningen. 2017-2018 beräknas det ligga på 8,8 mdkr. Obs! Budgetproppen är enligt mig vansinnigt rörig och svårtydd så detta är vad jag tolkar det som, i 2015 prisläge. //

Den uteblivna Schweiz-affären handlar inte enbart om ökade kostnader på Gripen E utan även om att 11 stycken av Flygvapnets Gripen C/D inte kommer att hyras ut. Därmed utgår intäkter från uthyrning men samtidigt kan Försvarsmaktens operativa förmåga undvika en sänkning.

Det senare är av mycket stor vikt då fler leasing-kunder verkar stå för dörren och operativ förbandssättning av Gripen E är åtskilliga år borta. Samtidigt så kan uthyrning och försäljning av fler flygplan hjälpa till med finansieringen av försvarets materiel. Så det är två sidor av samma mynt.

Det är oklart hur totalkostnaden för Gripen E nu ser ut. Med Schweiz i planeringen låg den på 87 mdkr för 60 stycken flygplan och drift t.o.m 2042. Förmodligen beställs ytterligare 10 st.

Som vanligt, följ Twitter för nyheter om Gripen, bloggen uppdateras allt för sällan. Senaste nyheterna handlar bl.a om att Argentina förhandlar med Brasilien om köp av Gripen, Tjeckiens luftövervakning från Island, och bilder från flygövningen Joint Warrior 14-2.