Twitter

fredag 31 maj 2013

Om försvarsberedningen och hotbilder

Länk: Försvarsberedningens säkerhetspolitiska omvärldsanalys [PDF]:

Tänker inte pga tidsbrist kommentera innehållet just nu utan förväntar mig att nyhetskällor kommer fokusera på beredningens syn på utvecklingen i Ryssland. Möjligheterna till ökat Nordiskt samarbete ser ut att få stort utrymme i själva rapporten.

Följande text är skriven i förväg angående pratet i media om "hotbild".

Ofta blir det en hysterisk debatt kring Ryssland som ett eventuellt militärt hot - som då även brukar inkludera NATO-frågan. Det är tråkigt att det blir just fokus på dagens militära hotbild istället för att se till förmågeutvecklingen som i sin tur kan påverka säkerhetspolitiska beslut. Även i frågor som kommunikation, handel och utlandsdiplomati.

Den ryska flygövningen i påskas skapade en debatt som la mycket energi på frågan om Ryssland är på väg att bli ett militärt hot mot Sverige men kärnfrågan skulle hellre handlat om statusen på den svenska incidentberedskapen (rote). Brister som uppdagades i media är bara toppen av isberget när det gäller svensk förmågekapacitet - både i bredd och djup. Våra egna brister tillsammans med modernisering och förmågeuppbyggnad i andra länder är två skarpa faktorer som påverkar vår säkerhet över lång tid framöver. Hotbilder kan som vi vet förändras över en natt men förmågor tar relativt lång tid att bygga upp. Halkar vi efter med att kunna ställa upp med försvarsförmågor (allt från nätattacker till väpnade angrepp) tar vi inte heller ansvar för att faktiskt kunna agera med kort varsel vid förändrade hotbilder. De ryska flygplanen kunde istället varit en flygplanskapning med sikte på att slå ut Sveriges riksdag pga vår inblandning i en internationell insats.

Vill man ha beredskap att agera mot det oväntade måste man ha förmågor på plats. Avsaknad av militära förmågor ökar riskerna för säkerhetspolitisk mobbning - något som i längden kan betyda både förlorade lunchpengar och svidande blåtiror.

Länkar till mer läsning/kommentarer:

SVT, SvD, DN, Ekot

Bloggar: Skipper, Annika Nordgren Christensen, Carl Bildt, . . .

onsdag 1 maj 2013

Chuck Yeager om svenska flygplan


Chuck Yeager är bland annat känd som den första människan att bryta ljudvallen. Hans långa karriär som stridspilot och testpilot är imponerande. Här ovan ser ni ett svar på en fråga om några Saab-kärror. Den tackar vi för. Yeager är tämligen kritisk mot F-35 som ni kan se längre ner här på sidan.

Gripen kostar kanske inte riktigt omkring 1/10 av F-35 som så men det kanske inte heller är så långt ifrån när man väl summerar utveckling (minst x 10), inköp (minst x 2) och drift (minst x 3).

Ett kort inlägg för att önska en trevlig valborg! 

Uppdatering 29-08-2016. Yeager bekräftar att flygningen skedde i Sydafrika.

/Signatory