Twitter

torsdag 17 april 2014

Vad vill Miljöpartiet med vårt stridsflyg?

Miljöpartiets vårbudgetmotion 2014 [PDF] debatteras. På Twitter.
Och i Aftonbladet.
Miljöpartiet står fast i försvarsfrågan och vill sänka anslaget med 1,6 miljarder i sin vårbudget.
På dagens presskonferens berättade MP:s ekonomisk-politiska talesperson Per Bolund att försvarsbeskedet grundar sig i att partiet vill se en ny riktning i försvarspolitiken, med exempelvis en civil fredskår och klimatanpassning med satsningar på kustbevakning och fiskeövervakning.

 – Frågan är om det är nya Jasplan som behövs när man inte ens kan bemanna de plan vi har idag, sa Per Bolund.
Det här blir man inte mycket klokare på. Miljöpartiet har dock redan röstat emot Gripen E i riksdagen så den biten kan man vara säker på. Mp vill inte ha Gripen E. Men vad anser MP om dagens flygplan? Inget besked finns om uppgradering eller hur många flygplan som ska "bemannas". På frågan om uppgradering är Försvarsmakten tydlig i sin redovisning av alternativ för en förmågehöjning - stridsflygets första på 30 år.


En reducering från 100 st av dagens Gripen C/D till 60 st uppgraderade C/D med konkurrenskraftig förmågehöjning kostar lika mycket som att skaffa 60 st Gripen E. 

I Twitter-svaren länkar Miljöpartiet ihop en besparing på FM med att partiet inte vill köpa Gripen E så var kommer besparingen ifrån? Det enda som egentligen möjliggör en besparing är om man gör en betydligt enklare uppgradering (eller inte alls) samtidigt som maskinparken reduceras kraftigt. Då får man ett antal flygplan som ej klarar av att möta framtida hot samt saknar räckvidd/uthållighet för att kunna verka över hela Sverige.

Miljöpartiet hänvisade även till en två år gammal debattartikel där partiet anser det vara fel att satsa 90 miljarder på JAS och bara 55 miljarder på järnvägarna. Kan bara konstatera att det är en oärlig jämförelse då de 55 miljarderna var ett 13-årigt tillskott utöver redan befintliga utgifter - som vida överstiger vad JAS 39 kostar per år.

Siffran 90 mdkr (egentligen 87 mdkr som synes ovan) på JAS 39 omfattar i ett 30-års perspektiv inte bara utveckling och anskaffning av Gripen E utan även utveckling och drift av dagens C/D.

Frågan om vad Miljöpartiet vill med vårt stridsflyg återstår att få svar på. På längre sikt vill MP inte ha stridsflyg alls men nu talar de om att bemanna befintliga. Och spara pengar. Så vad menas? Något bra kan det knappast bli tal om.

På Twitter rekommenderas att bevaka hashtaggen GranskaMP.

onsdag 9 april 2014

Vårproppen bekräftar: JAS 39C behöver ej demonteras

Regeringen berör JAS 39 i 2014 års ekonomiska vårproposition. Text: Snapshot.

Förnuftet ser ut att ha vunnit en betydande delseger då regeringens proposition föreslår att nuvarande stridsflygsystem JAS 39C/D ej direkt behöver demonteras för att bygga nästa version JAS 39E. Tidigare skulle för varje 39E (60 st + 3 provflygplan) en 39C slaktas. Nu sker alltså en omvändning efter inrådan av Försvarsmakten. FM ska kunna använda demonterade 39A/B samt nytillverkning för att slippa demontera 39C. Detta utan merkostnad för staten.

Anledningarna är flera. Det talas om att det blir svårt med den operativa verksamheten i Sverige samtidigt som en stor mängd exportstödsåttaganden ska genomföras. Det är naturligtvis sant men ryktet säger är det avgörande skälet att det inte ser ut att bli alls så billigt som man först hade trott. Nu har man därför från FM och regeringen "råd" att lyssna på alla verksamhetsbehov då det inte tjänar något till att slakta fullt dugliga flygplan.

Vi är många som hela tiden varit emot den ytterst dumsnåla planen om att ta bygga 39E med delar från demonterade 39C. Wiseman's Wisdoms skrev om det efter Brasiliens beslut och bloggen Insatsen beskrev nyligen mer om denna demonteringshysteri. Nu är det ju inte helt klart eller hur omfattningen blir men att växla in 39E i ett förfarande som hör ett mer normalt land till är mycket välkommet.

Jag har reagerat ett flertal gånger både på bloggen och på Twitter, mest grundligt för 1.5 år sedan i ett blogginlägg som tog höjd för demontering, ytterligare export, samt beredskap för framtida utveckling. Min inställning har varit att visa kompromissvilja och genomgående föreslagit att minst första division 39E ska vara operativ innan 39C går in för demontering. Även att för varje flygplan som hyrs ut ska det ersättas med en helt nytillverkad 39E. Så sent som i förra inlägget 3:e april kritiserade jag demonteringsplanerna.

Bra besked av regeringen men det återstår mycket att göra med Gripen-systemet i Försvarsmakten. Det handlar om brister i basorg, flygtimmar, bemanning, rekrytering, beväpning (på C/D och E), hur förmågeglapp ska undvikas (vi kan och skall förvänta oss tex temporära flygförbud på 39E och försenad vapenintegrering pga problem/budget), om övningsmöjligheter, ja i princip allt kring stridsflygsystemet behöver vi hålla ögona på.

Precis som med så mycket annan verksamhet i Försvarsmakten som pga ansträngda anslag hela tiden riskeras. Avslutar med en vädjan jag skrev 19:e mars. Kanske är det så här man ska göra i framtiden... att be snällt?

Gripen E provflygplan 39-7 Foto: Keystone
torsdag 3 april 2014

Nytt om Brasilien och Sverige

Brasilien: Utlåning av Gripen C/D

Under Torsdag-Fredag är en Brasiliansk delegation i Sverige. Vid besöket i Stockholm har ett samarbetsavtal undertecknats av respektive lands försvarsministrar som en inledning på det fördjupade försvars-industrisamarbete som förväntas framöver.

Flygvapenchef Juniti Saito har samtalat med sin motpart och meddelar att förhandlingen om interimslösning med lånade JAS 39C/D fortgår bra. Avtalet förväntas bli färdigförhandlat i maj. Brasilien ska förmodligen endast betala för driftskostnader. Leveransschema är nu ytterligare specificerat och ser ut så här:

6 x JAS 39C/D levereras första kvartal 2016.
4 x JAS 39C/D levereras första kvartal 2017.

Tillhörande stödpersonal, logistikstöd och pilotutbildning ingår. Även pilot och teknikerutbildning har fått sig en inbromsning från tidiga Brasilianska förhoppningar och väntas nu inledas först 2015 efter att kontraktet för Gripen NG undertecknats (förväntat Dec-2014). Ett par piloter kommer dock inleda sin utbildning på Gripensystem redan i år.

Schemat medger att Gripenplan deltar i säkerhetsarbetet kring de Olympiska Spelen i Rio 2016. Under fredagen besöker delegationen Saab i Linköping.

Källa

Sverige: Moderat utspel om ytterligare Gripen E

Både försvarsminister Enström och Finansminister Borg har pratat om försvarssatsningar idag. Mest uppmärksamhet fick utspelet om att försvarsministern vill signallera om att vi bör köpa upp till ytterligare 10 st Gripen E.

Detta utspel samt finansministerns nya förmågeanalys om att Sverige "brett behöver förstärka olika kapaciteter i försvaret" och insikten om att det kräver betydande belopp kan man såklart välkomna. Välkomnar även Borgs förslag om en blocköverskridande 10-års plan om försvaret. Jag har ju själv tidigare föreslagit att avtalet skulle sträcka sig över två mandatperioder. Välkomnar omvändningen men ser också att det återstår mycket kvar för att M ska kunna leverera en seriös försvarspolitik. Moderata "satsningar" är antingen vidmakthållande av förmåga eller mindre bantning än nu planerad.

Nu är det också väldigt tyst från andra Allianspartier, tycker ni inte? Ack så som Borg och Reinfeldt har hånat Folkpartiets utspel om satsningar. Men nu står inte ens Fp bakom M i dessa förslag? För det är viktigt att komma ihåg, detta är inga regeringsförslag.

Och även om förslag om ytterligare modernisering av en ubåt av Gotlandsklass, ersättning av 50-år gamla RBS 77/97, och ytterligare 10 st Gripen E går igenom till slut så är vi ändå på väg mot en framtida försvarsmakt med samma antal ubåtar, lägre antal ytstridsfartyg, och betydligt färre moderniserade stridsvagnar, stridsfordon och stridsflygplan än i en tid då Ryssland inte ansetts utgöra skäl för några satsningar.

Produktion av Gripen E väntas pågå till ca 2025 så någon panik om att köpa 10 extra finns inte idag. Andra förslag om FM hade varit bättre lämpade nu, tex rörande RB5 och/eller marinen. Flygvapnet önskar f.ö fortsatt minst 80 st flygplan. Ett M-utspel om 10 extra Gripen E är samma typ av utspel som Fp eller SD får kritik för men visst, det är ändå bra att M talar om mer än 60 st flygplan.

Ännu bättre hade det varit om regeringen föreslagit att minst 10 helt nya Gripen E ska köpas in av de första 60 som beställts. Nedmonteringen av C/D flygplan för att bygga Gripen E är fortsatt ett av de mer dumsnåla beslut som regeringen godkänt och riskerar allt för mycket i verksamheten. Frågan är om det ens blir billigare när allt kommer omkring.

Källa

/Signatory