Twitter

tisdag 20 september 2011

BP12 Internationella Insatser: Anslagsreducering.

Inlägg med anledning av föregående blogg-inlägg där jag konstaterade att en överambition på fredsfrämjande förbandsinsatser lett till att 1,6 miljarder på 4 år gått till spillo då medel som tidigare lagts på materiel och forskning ej kommit till nytta i sin nya anslagspost.

I Budgetproposition 2012 [PDF] gör Regeringen nya anlagsomfördelningar.  
"- Förbandsverksamheten tillförs nästa år nära en kvarts miljard. Det är mer och tidigare än Försvarsmakten räknat med, säger försvarsminister Sten Tolgfors.
1. Regeringen föreslår i budgetpropositionen en förstärkning av förbandsverksamheten med 227 miljoner kronor 2012. Pengarna stärker genomförandet av det nya försvaret.
2. För 2013 ger regeringen beskedet att förbandsverksamheten kommer att förstärkas med åtminstone de 700 miljoner kronor som Försvarsmakten i sitt budgetunderlag räknat med behövs för att förverkliga IO14.
Åren 2012-2013 frigörs medlen genom omställning av FMV:s verksamhet i enlighet med myndighetens egen handlingsplan, samt reducering av forskning och utveckling enligt bl.a. Försvarsstrukturutredningens betänkande.
Dessutom överförs 50 miljoner kronor 2012, 150 miljoner kronor 2013 samt 265 miljoner kronor 2014, till förbandsanslaget från anslaget för fredsfrämjande förbandsinsatser. Detta med anledning av den nya personalförsörjningen då man inte längre behöver kontraktera soldater särskilt för internationella insatser, utan kan använda de anställda soldater som redan finns i insatsorganisationen."
 Försvarsdepartmentet 20 Sep 2011 
Det finns anledning att återkomma till Propp 12 men förhoppningsvis innebär just den här biten att anlagsposten för fredsfrämjande förbandsinsatser kommer i bättre balans samt att Försvarsmakten drar nytta av ett ökat anslag för förbandsverksamhet.

Ännu bättre hade det varit om man kunde kommit på det här för något år sedan.

/Signatory
@GripenNews

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar