Twitter

fredag 27 juli 2012

Ekot: Förmågelyft JAS Gripen

Ekot har under fredagen rapporterat om att Försvarsmakten kan behöva spara in på materielanslaget från 2013 för att finansiera utvecklingen av JAS Gripen. Ekot beskriver det som att en fördyring har skett.

 I FM budgetunderlag 2013 från förra året står det följande:

I beredningsarbetet har Försvarsmakten också dragit slutsatsen att ett förmågelyft av JAS 39 Gripen behöver genomföras i perioden 2020-2030. För att inrymma investeringsbehovet inom materielplaneperioden (2013-2022) är det dock en förutsättning att förmågelyftet genomförs genom samfinansiering av utvecklingskostnaderna med minst ett strategiskt samarbetsland samt att en objektsram fastställs för den långsiktiga finansieringen av JAS 39 Gripen över
tiden. 
Sedan dess har förhandlingar med Schweiz startat om landet kan bli ett samarbetsland. Förhandlingarna är långt ifrån lätta vilket Ekot även beskriver. Även om Schweiz och Sverige i närtid (förväntas i augusti) kommer få till ett så kallat framework agreement så kommer det ta upp till två år innan Schweiz verkligen kan sätta pennan på ett inköpsavtal .

Uppdatering: Notera att Schweiz haft en utgångspunkt kring en Gripen-specifikation med högre förmåga och kostnad än lägsta-pris varianten FM använt i underlag presenterat för regeringen. FM hade inför förhandlingarna inte satt ner foten på vilken specifikation man ansåg sig kunna beställa då det skulle bli en fråga vid förhandlingar med påtänkt partnerland.

För att kunna klara av det politiska i Schweiz samt möta leveranstider så behöver utvecklingen fortskrida. Närmast i tiden krävs då en investering på bla framtagning av en första flygande prototyp. Som FM skriver i BU 13 finns det inte helt finansierat i dagens materielplan för denna investering. Kommer det krav på FM att beställa utveckling så måste något annat falla bort från 2013, eller nya pengar måste in.

Det är dock inte samma sak som att utvecklingskostnaderna för själva "Super-Gripen" skulle öka. Även om risken självfallet finns där, totalt sett.

Tvåsits

Tidigt i våras kom uppgifter från Schweiz gällande att Sverige inte vill finansiera en tvåsits-version JAS 39F.

Två-sits har helt nyligen ansetts som ytterligare ett taktiskt verktyg då en baksitsoperatör kan avbelasta föraren och tillföra nya förmågor inom områden som inbegriper navigering, målidentifiering och vapenverkan, förbättrad stöd till marktrupp, närstrid, ledning av sjö-mark-luft enheter samt kontroll av obemannade farkoster.

Samtidigt är trenden kring stridsflyg och tvåsits tvetydig. Både USA och Ryssland har i dagsläget valt att inte satsa på tvåsits när det gäller deras senaste stridsflygplan. F-22, F-35, PAK-FA T-50. Indien som avser köpa en version av Ryska PAK-FA ställer däremot skallkrav på tvåsits. Israel har noterats uppvisa intresse för en tvåsits F-35. Andra moderna stridsflygplan så som Ryska SU-35, Franska Rafale, Amerikanska flottans F/A-18E/F Super Hornet, USAF F-15 Strike Eagle och sam-Europeiska Eurofighter levereras även i två-sits version.

Att undvika utveckling och inköp av 39F efter att så nyligen pushat för taktisk utveckling av JAS 39D kan inte tolkas på något annat sätt än att det är en ekonomisk fråga.

Läs även Wisman's Wisdoms och Väpnaren.

/ Signatory

@GripenNews