Twitter

fredag 5 januari 2024

Lite om egenutveckling av stridsflygplan (eller inte)

Det har så sakta startat en ny debatt om Sverige ska fortsätta med att utveckla stridsflygplan. 

Socialdemokraterna trycker på lite mer om att Regeringen bör snabba på och ställning för att Sverige ska egenutveckla. Regeringen har i sin tur gett Försvarsmakten i uppdrag att genomföra ett program som ger underlag inför ett framtida beslut. I underlaget ska tre alternativ studeras. Nationell egenutveckling, utveckling med utländsk partner, eller import.

Twitter / X kommenterar Peter Larsson ett reportage i SvD.  I reportaget hörs röster för och emot om egenutveckling. 

Då passade även jag på att kommentera - för att fylla på lite. Ber om ursäkt för att det ser något komprimerat och illa ut när man skriver Tweets.

 ------------------

Jämförs ofta med Norge. Norge hade fått in 108 st F-5 och 72 st F-16. På 90-talet söktes 20-40 moderna fpl i tillägg till F-16. F-5 avvecklas. Upphandlingen (med Eurofighter och F-16 på shortlist) avbröts till slut år 2000 när nya fregatter skulle betalas. F-16 uppgraderades. 1/8

Så, militärt fanns ett behov men inga pengar. Och politiskt: Kalla Kriget över. JSF lanserat. Snart led F-16 av ålder och miljö med rubriker om endast ett 20-tal dagligen operativt tillgängliga. Norge körde en ny upphandling och valde F-35 som man länge betalat utveckling för. 2/

Norges maskinpark ersätts med kraftig försening (och F-5 blev aldrig ersatt). I Sverige så får FV sitt första stora förmågelyft på 30 år med #Gripen E. Under tiden har uppgraderingar skett på Gripensystemet för att möta en rad olika behov - speciellt inriktning på intl vht. 3/
 
När Flygvapnet bantades och ett antal fpl gick ut på leasing behövdes enligt ÖB fler JAS 39C/D för att ensa maskinparken. Nytillverkade C/D skrov (som även har längre livslängd) återanvände dock många delar (som motorn) från gamla JAS 39. 4/
 
Detta var modernisering och effektivisering för att möta förändrade krav och få en maskinpark med skrov som höll länge nog till nästa stridsflygplan (som ju blev Gripen E - till en väsentligt lägre kostnad än _reella alternativ_ på marknaden). 5/
 
Nu har Flygvapnet nästan 100 st dugliga stridsflygplan och världens bästa jaktrobotar i det sämsta säkerhetsläget sedan VK2. Alternativet kunde ha varit mycket sämre. Debatterar man köp av stridsflygsystem så kan man dels gärna redovisa hela historien och dels 6/
 
visa jämförbara kostnader och operativa förutsättningar över 30 år på rella alternativ till svensk egenutveckling (som i huvudsak är design och systemintegrering med kostnadsoptimering då 50-66% av innehållet kommer in konkurrensutsatt och ofta i massproduktion från utlandet). 7/
 
Faktum är, långsiktiga behov är svåra att förutse men egenutveckling ger anpassningsmöjligheter. Så, att blankt argumentera för ett nej utan att ens veta behoven eller ha reella alternativ är något oseriöst. Just nu ser alternativen inte så lockande ut för behov bortom 2040. 8/8
 
-  Signatory
 
 

lördag 2 december 2023

Om försvarsindustrin (text från X)

Skrev följande på Twitter / X med anledning av att Hultqvist vill öka statens inflytande över Saab.
Moderaternas Jörgen Berglund menar att svensk försvarsindustri varit framgångsrik tack vare privat ägande.

Det blir ju lite sämre när man skriver tweets men kanske hellre skriva något än inget alls?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tråd om försvarsindustrin. Berglunds åsikt är ju inte ny bland politiker men den saknar tyvärr verklighetsförankring. Att delar av svensk föindustri överlevt eller tagit fram bra produkter har grund i statliga anslag + tillgång till utländska komponenter.

Men, det Hultqvist faktiskt talade om handlade inte om att slåss på marknaden. Europeisk försvarsindustri utanför Sverige har ofta någon form av statligt inflytande/delägande för att säkerställa kontroll. Det går rätt bra för företagen ändå.

För vi minns när tyskarna tog över Kockums? Utveckling och varvsinvesteringar drogs in, anbud fick inte ges för tyska varv skulle vinna. Det var heller inte så lyckat när BAE ägde en stor del av Saab, en delägaren som bara ville sälja av produkterna med usla försäljningmetoder.

Man kan prata om/hur statligt inflytande men god grund för en vital svensk försvarsindustri ligger i att återta vad som tidigare gjorde den så bra. Stark forskning & utveckling och ett stort antal förband. Med statlig finansering kommer kontroll och royalties på köpet.

Delkomponenter och hela system ska naturligtvis importeras när det är mer vettigt. Försörjningen till förband är det viktigaste. Kunskap om detta är därför otroligt viktigt för att förstå vad man kan och bör avstå. Och för att förstå om säljarna lovar för mycket.

Idag klarar inte FMV av exportbiten. För lite folk och kunskap, för dåligt statligt stöd/flexibilitet. En typisk stridsflygupphandling kan se ut så här: Land söker statlig affär: FMVs pris visar sig högre än vad Saab marknadsfört, detta för att skydda myndigheten.

FMV kan ej lova framtida gemensam systemförmåga för FM har inte lagt beställning på detta, risker finns. Sverige duttar med utvecklingen - men kunden kan erbjudas viss delfinansiering (om riksdagen ger ok). C/D oklar framtid/ska ersättas. 39E inte redo. Otydligt och svagt anbud.

Frankrikes bud: regeringen är hands on i samarbete med DGA, flexibelt och subventionerat pris, snabb leverans. Flygplan i produktion ämnade till Frankrike säljs, nya beställs. Kunden ser att det kostar lite extra men det är ju skattebetalarna som betalar, det blir dyrt oavsett.

Kunden får samma system som Frankrike. Nästan allt är integrerat och klart. Frankrike ska använda samma typ i lång tid framöver. Tryggt. Ja tyvärr är exporten av JAS 39 hårt drabbad av en ryckighet i föpol, minskat exportstöd, oviljan att utveckla, få förband, kunskapsbrist.

Slutligen. Positivt att vissa saker rör sig i rätt riktning i försvarspolitiken men det finns en stor kunskapsbrist samt ovilja att våga ta stora kliv för Sverige. Kom igång rejält med forskning, utveckling, demonstratorer. Och sluta med småduttandet på våra viktigaste system.

- Signatory

fredag 4 november 2022

On November 1st the Swedish Armed Forces outlined its recommendations on a near and long term defence organisation.

Recommendations. As in, advice. Now is the time for political discussions, more studies, Armed Forces budget proposal, even more political discussions and decisions before we actually know future plans.

I summed up the important bits relating to JAS 39 Gripen. In short, more weapons and a fighter fleet of 120 Gripen in all three versions. Developed well into the 2035 period. Investments will also be made into a more robust and mobile base organisation to support air operations.

NOTE: New advice should be read as "in addition to" what has already been decided.

DECIDED 2024 - 2030

JAS 39C/D  manintained towards 2030+ period
JAS 39E      developed and inducted

New Recon-pod, cruise missile, mission equipment

JAS 39C/D also utilized as Advanced Trainer Aircraft (ATA)
 
New advice 2024-2030

JAS 39C/D/E maintained into the next period

Additional Air to Air missiles (radar guided)

Recommending a decision on future fighter capability to be taken no later than 2030 for operations in the 2040+ period.

The future fighter decision will be supported by a programme to ensure three open paths forward. National development, Cooperative international development or a foreign buy.

DECIDED  2031-2035

JAS 39C/D maintained until the end of the period.
JAS 39E maintained towards the next period

New ATA to replace JAS 39C/D in the training role

New advice 2031-2035

JAS 39C/D/E maintained and developed beyond the period

120 fighter jets

Additional cruise missiles and anti-ship missiles

Results from ATA-study will be implemented

torsdag 15 oktober 2020

Defence Bill 2021-2025 (Air Power English summary)

This Thursday the Swedish gvmt presented its Defence bill for 2021-2025.

Budget will increase some 40%. This increase is not a temporary one. Spending level will remain and if anything might even grow further depending on outlook and after next election.

In 2023 a ’control station’ will look at implementation of ongoing plans and budget outlook 2026-2030. Planning is already to be in place should a decision come on additional funds such as to faster upgrade sensor network and procure additional stocks of missiles.  

Overall, outlook is quite good for a change. Of course challenges remain not least regarding personell. But initially there will be no major risky organisational reconstruction. Instead focus will be on taking available capability, work with it, enhance and create a more robust organisation with potentional for further growth. 

Politically there is now broad consensus in parliament for strengthening of the military. Major difference between our most likely ruling political blocks is no longer on what should be cut - instead on how fast growth should take place. Today we were given a lower 'bid' because gvmt could not (or did not want to) reach an even broader agreement. There's also the NATO-issue but for now that topic is not moving in any direction.

Swedish SourceDN article (Swedish). Reuters (English). Swedish Gvmt (English)

 

My very quick summary regarding the Air Force:

Bottom line: Increasing the availability of fighter units. Better command, protection, dispersed ops, and weapons capability. More redundancy and a balanced system structure. 


6 fighter squadrons. 4 sqn JAS 39E. 2 sqn JAS 39C/D.

(Exact number of fighters not specified in bill as that said to be a military decision. DefMin est. 80-100 fighters in the end. 60 x E now on order)

 

JAS 39 C/D could be used in advanced training role

Additional Air to Air missiles to be procured

Increased EW-capability

New long range attack weapon inducted in period 2026-2030

RECCE-pod: New sensors

 

ASC 890 AEW&C platform replacement: decision 2021-2025

SIGINT S102B platform replacemenent: decision after 2025

 

SWE-UK FCAS-C. Decision on joint studies/R&D/demonstrator could be taken during 2021. Initially cooperation will primarily support JAS 39 Gripen.


Transport & Special flight sqn split into Transport sqn, Special flight sqn and State flight sqn.

Helicopter Wing organized into 4 sqns of which 2 focus on land ops, 1 on sea ops, 1 to support special forces ops

 

Note: RBS 15F ER anti-shipping missile has been ordered, this new version offers among things much longer range and (a limited) A2G capability.

 

torsdag 27 augusti 2020

Twitterreflektioner om Beredskapsinsats

 Försvarsmakten startade en Beredskapsinsats.

 

Jag brukar inte snacka så mycket längre på Twitter men jag observerar en del ändå och plötsligt ville jag skriva något. En tweet blev plötsligt till fem, så då kan man ju lägga dem här också så ser det ut som man lever.


 

/S

 

söndag 11 december 2016

The Swedish model (or how to upgrade on a tight budget)

UPDATED 28/2-2017

The Armed Forces budget proposal answers a gvmt order on how to increase availability on JAS 39 during the induction of JAS 39E. The answer; instead of also using parts from operative C/D fighters as a cost-saving measure in the production of JAS 39E, Sweden will only use parts from the up to 30 older JAS 39A/B that has been stored in strategic reserve. This will enable the military to fly a higher number of C/D fighters until 39E becomes operative.

Sounds like an obvious thing to do but this has always been about money. And as we say here, it's expensive to be poor. In the end, this is a better decision.

Source: Budget 2018.
 
The original blog post:

National Interest published an article by Elisabeth Braw regarding the Swedish Gripen fleet.
This was most recently up for a national debate in August but defence bloggers has raised this topic for many years. The bottom line to this story is a planned move by the Swedish military to reuse some components from its current fleet of Gripen fighters to produce the more advanced Gripen E.

Unfortunately Braw didn't receive any input from people that could properly explain the reasoning behind this process or why flying our older fighters far longer is not cost effective. Dalsjö and Widman on the other hand present some opinions in the article, unfortunately they argue as if those opinions were facts. In the Swedish defence debate Widman is perhaps not the best known politician for factually correct information and often tend to be on the sensationalist side of events.

On a side note, Widman recently claimed in a actual question to the defence minister that it would be no issue what so ever to switch between a RM12 (F404) and a F414 engine on Gripen "depending on the mission". No. Not that easy. He was arguing for GKN to receive a share of the engine support.

So I didn't plan on writing more on this subject as several of us already blogged about it in Swedish. My own entry here, also deep coverage by the skilled and aware Väpnaren and Wiseman.

However, people asked me to comment. I will at least try and write down some of the basics and you can all try to form own opinions. I assume people know about the fighters, but here's about Gripen E.

Background:

SwAF first took delivery of JAS 39A in 1993. It was a unique Swedish solution for Swedish requirements. Current version C/D is internationally adapted in line with new defence policy ambitions and export requirements. Improved electronics, NATO-adapted, air refueling, lower signatures. But same engine. JAS 39C/D will be operative in the SwAF until at least 2027.

The first major upgrade in 30 years for the SwAF fighter fleet will come with Gripen E and first operative squadron 2023. SwAF will operate C/D/E until 2027 when all of the fleet will have converted to E. There is a slim chance D will fly a little bit longer as Sweden has not ordered a twin seat F but if that happens it should be seen as mostly for supporting training of export users.

SwAF Gripen C/D fleet stands at 96 fighters.
2/3 of original production delivered from Saab 2002-2008.
1/3 delivered 2010-2015 as new airframe aircraft but components and structures from decommissioned JAS 39A. A result of the previous larger mixed fleet being reduced but upgraded to "100 C/D"

1/4th of the fleet is actually twin seat 39D and it lacks a gun, is heavier, has less fuel and as such not prefered for many missions. In Operation Unified Protector the entire deployed fleet were single-seaters.

Future:

The military concluded that costs of a C/D upgrade to make those aircraft relevant beyond 2030 and into 2040s for a regional perspective (PAK-FA, ..) were just as high as developing new Gripen E
but without benefits of a new airframe with more fuel and weapons load.

Costs to fly C/D longer include such factors as another development track, component obsolescence,
training, pilots, ground support. Money otherwise possible to spend on for instance additional Gripen E, improved E, more weapons. Or on whatever. Currently the order is for 60 JAS 39E with an air force requirement of around 80. The previous defence commission proposed another 10 but these were not included in the current defence plan. This topic will be addressed in the next defence policy decision for the period 2021+.

Contrary to information in the NI article there were no earlier plan to do a very large upgrade on C/D and keep those airframes. The plan was to build a new fighter Gripen E and reuse some components from A/B/C/D/spares. The saving are quite large when every Krona is important. The number of C/D that will donate components in the production of E  - and when - is not a fixed number, it's also a operative matter and depends on several factors.

Delivery of E will not pick up speed until about 5 years. During fleet conversion the number of actually available C/D and flight hours is not to be too low for what is seen as an operative requirement. For instance the Swedish Air Force has lower flight hour production / aircraft than Czechia. This is being addressed. What is important is how many fighters you can send up not how many you have sitting in hangars.

In a perfect world 39E would enter service before several C/D had to leave the fleet but with defence
expenditure at only 1% of GDP it's the economical choice. And as described above, the idea to keep C/D operative for much longer is even worse. Looking at the age of C/D airframes is totally irrelevant especially when the newest ones are rebuilt A's with some components from the 1990s.

In summary; not imminent but in the future Sweden is in need of a new fighter and to produce some or all of these a number of older fighters will go in and donate a few parts but they will not be chopped up. How many that will go in and when is not readily available information and subject to change. Those that do go in are not exactly "brand new" either, let's remind ourselves that the first 39C were delivered in 2002 and series production of E has not even started. In fact it has not flown.

Headlines are easy - this is a pretty advanced topic but I hope it wasn't all too confusing.

lördag 13 augusti 2016

Om att skrota 97 st splitternya JAS Gripen

Robert Dalsjö argumenterar om hur fel det är att skrota 97 splitternya Gripen-flygplan.
Som jag ser det är grundpoängen god men en del som ej stämmer eller kommer fram.

Snabb kommentar:

Två tredjedelar av maskinparken levererades till FMV under åren 2002-2008.

I huvudsak levererades ensitsare (C) som med bättre prestanda och automatkanon är att föredra för uppdrag än dubbelsitsare (D). Under insatsen i Libyen var det enbart ensitsare som skickades ner.

2009 beslutade regeringen att Flygvapnet kunde bantas till 100 flygplan med enhetlig version C/D. Överlag bättre förmågor och mer anpassad för internationella uppdrag än de A/B som fortfarande var i drift. Pga tilldelad ekonomi och uppdrag ansåg Försvarsmakten detta som bra lösning. Beslutet var politiskt försenat. ÖB lanserade lösningen redan våren 2006.

Modifiering av äldre flygplan till 31 st C/D för att få knappt 100 st C/D genomfördes genom att montera in delar från äldre flygplan i ett nytt skrov. Andelen två-sits utökades.  Det krävs demontering av två äldre flygplan (A) för att bygga en tvåsits (D).

Kostnad för flygplan är ett mångfacetterad ämne men för själva flygplanen i delserie 3 så låg de i snitt en bra bit under 400 miljoner kr enligt FMV. Regeringens budget för ombyggnad till 31 st flygplan var 3,1 miljarder dvs. ca 100 miljoner per skrov. Till det ligger dock en tidigare kostnad för äldre delar.

Kostnad för dagens 97 st flygplan i storleksordningen 30-40 miljarder. Det är internationellt sett låga kostnader för väldigt moderna flygplan och även om de inte ska användas jättelänge så undviker man
då också dyra uppgraderingskostnader som tex F-16 länder genomfört för att hålla flygplanen relevanta.

Vi har istället fört över våra uppgraderingskostnader till ett nytt flygplan (Gripen E) som kostar en bråkdel av vad Amerikanska ersättare till F-16 kostar. Utöver det så har vi väldigt låg driftskostnad. FM tittade även på vad det skulle kosta att uppgradera C till att bli operativt relevant i framtiden och den kostnaden var lika stor som att köpa Gripen E mycket pga högre utvecklingskostnader i delsystem.

Så 97 flygplan som kostat 30-40 miljarder är huvudsakligen levererade 2002-2008. Samt ett 30-tal ombyggda flygplan. Nu har vi även ganska många tvåsits. Vi har beställt 60 st ensits E.

Planen är att använda C/D fram tills E är fullt operativ omkring år 2026-2027. Planen innebär att C/D efter hand går in och delar demonteras ur skrovet för att användas i tillverkningen av 60 st E som kommer levereras i större antal efter 2020. Det ska inte demonteras 97 st flygplan och majoriteten av demonterade flygplan är snarare runt 15 år än "splitternya".

Det är halva åldern på skrovet men inte halva åldern på operativ relevans. Vad som sitter i maskinerna och vår förmåga att få upp dem i luften avgör effekt. Gripen E är vårt första riktiga förmågelyft på stridsflygsidan sedan JAS 39A togs i bruk för 20 år sedan, och det är ännu 10 år till innan E blir fullt operativt. Den här lösningen är som allt annat en kompromiss pga låga anslag. Det är inte korvören det handlar om.

Finns det inte pengar så finns det inte. Det är inte heller något man löser i en handvändning.
Hela organisationen är så tunn att den inte klarar av att fullt utnyttja de flygplan vi har idag
så en omställning behöver inte påverka operativ förmåga så mycket som man kan tro.
Vårt flygtidsuttag är lågt i snitt per maskin jämförelsevis tex Tjeckien.

Att tala om 97 flygplan är därför något ovärt då det är förmågan att få upp operativt relevanta flygplan som spelar roll för vår effekt. Det finns många aspekter. Baskydd, personal, uppdragsutrustning, reservdelar m.m.

Det hade dock varit att föredra att först få leverans av helnya E och börja ta C ur tjänst när E är dugligt operativ. Det kan fortfarande vara en lösning. Nästa steg att föredra enligt min åsikt är en utökad beställning av E - som försvarsberedningen redan rekommenderat.

Det är snart dags att börja säga farväl till C/D men att göra det så smart som möjligt.

/ Signatory

Läs även J.K "Väpnaren" blogginlägg "Dalsjö i diket".

Tillägg 15/8:
Att vi i stället som tex Nato-landet Norge köpt på oss fler flygplan och delserier (men färre än ursprungligen planerat) och att vi 2009 beställde ombyggnad till 31 st fler C/D ska man inte enbart skylla på en förekomst av inhemsk industri. Vi hade planerat minst lika stora inköp från USA om vi inte valt svenska flygplan.

Till saken hör att vi ej har varit med i Nato och valt svenska särlösningar. På basorg, på flygplan, överallt. Våra JAS 39A/B hade även kortare livslängd i skroven så hade vi inte tagit fram C/D hade vi fått ta upp frågan om nya flygplan ännu tidigare. C/D har förlängt relevansen i Gripen-systemet och det gör vi även med E. Vi bygger vidare på den investeringen då grunden är betald, s.k "sunk costs".

Det Norge kunde göra var att köpa en Nato-anpassad lösning men de har fått uppgradera och modifiera över tid för att hålla dem ganska relevanta och flygande (idag är inte ens hälften operativa då de flesta står på service.) men glöm inte att Norge är en del av det kollektiva försvaret som totalt sett är utrustat med något av det bästa jakt och attackflyg som finns, i stor skala.  Vi är ensamma.

Det andra är politiska omsvängningar och försvarsnedläggningar som lett till att vi plötsligt inte ansågs behöva alla flygplan av äldre typ utan vi behövde färre flygplan för "den nya tiden". Nato-anpassade och anpassade för export och samövningar. Vi hade dock beställt för få sådana flygplan och Tjeckien fick dessutom leasa 14 st. Så ja då behövdes det en ombyggnad för att få några fler flygplan.

Om vi kunde backa bandet och vara efterkloka så skulle vi kanske byggt en mer Nato-anpassad lösning från början men det sattes inte i kraven. Då hade vi möjligen klarat oss med att bara skrota flygplan under nedläggningsåren istället för att betala utveckling & modifiering av gamla till nya.

Men det hade inte heller löst den ekonomiska realiteten som innebär att flygplan måste demonteras eller den realitet som innebär att C/D inte är operativt relevant för oss om ca 10 år utan mycket stora utvecklingsinvesteringar som ändå inte ger en fullgod lösning.

Vi är på rätt väg nu men det krävs ekonomiskt tillskott för att det ska bli så bra som möjligt.