Twitter

torsdag 15 november 2012

Bekräftat: Dubbelsits stryks pga ekonomin

Brittiska flygskolan ETPS har sedan 1999 köpt flygtimmar på dubbelsits Gripen för testpilotsutbildning.

Redan i mars nämndes det mellan raderna att dubbelsits 39F skulle väljas bort. Lite senare på våren kom skarp information via Schweiz och till slut spikat i det ramavtal Sverige-Schweiz antog i Augusti. Schweiz hade ursprungligen tänkt köpa 39F men det förhandlades alltså bort.

Nu bekräftas det då till slut vad den här bloggen förmodat och skrivit om ett flertal gånger, JAS 39F väljs bort pga kostnaderna.

Övlt Rickard 'Jester' Nyström, chef på FTS utvecklingsavdelning citeras i Aviation Week:
One newly disclosed development is that Sweden and Switzerland plan to operate only the single-seat JAS 39E. “It’s a cost question,” Nystrom explained. “If we were to go with a two-seater, we’d like to have an enhanced back seat, and we don’t have the money for that.” Weapon system operator training would also consume more resources.
Ingen sensation, men så sent som i förra veckan under öppna utrågningen om nästa generation Gripen så undvek Försvarsmakten att beskriva avhakning av dubbelsits 39F som en förlust och svarade endast på detta med att pilotutbildning kan lösas med simulator. Utfrågningen skedde efter att Försvarsmakten godtagit regeringens Gripen-planering så utrymme för att uppvisa oenighet är nu begränsad. I och med detta blev även förmågelyftet "finansierat" trots ett gap om 5 mdkr. Myndigheten anser behovet av förmågelyft som så stort att ekonomin på ett eller annat sätt ska redas ut för Gripensystemet. Idag saknas komplett finansiering för insatsorganisationens framtida materielbehov.

Det är synd att förmågor och funktioner väljs bort men det är också förståeligt att 39F stryks nu när antal flygplan förväntas bli så extremt lågt. 39F medger trevligheter men kan aldrig fullt ut ersätta 39E.

Dubbelsits är en populär version både hemma och på exportmarknaden även utan en fullt utvecklad taktisk baksits*. Drygt 20% av alla Gripen-plan är dubbelsits och i Sverige har antalet faktiskt ökat under senare år. I perspektivrapporteringen år 2003 inför försvarsbeslut 2004 skrev Försvarsmakten att antal dubbelsits var för få vilket kom att rättas till när Handlingsplan Gripen antogs 2007. Vidare satsades det på taktiskt utveckling av baksits och på vapensystemofficerare. Leverans av 39D pågår ännu.

Det är den här bloggarens åsikt att Försvarsmakten skulle föreslagit något annat rörande Gripen-systemet om planering kunnat ske utifrån politiska besked till stöd för höjda försvarsanslag. Den strypta anslagsnivå som FM har att arbeta med idag innebär att FM lämnar in förslag som väljer bort förmågor - för att ligga i ekonomisk balans. Vad som väljs bort för att nå ekonomisk balans är information som sällan lätt når allmänhet eller av allt att döma ens försvarspolitiker. Ett annat aktuellt exempel är reduceringen av stridstödsfartyg till att bli enklare stödfartyg - vet försvarspolitikerna egentligen hur, varför och vad det innebär? Kravbilder förändras raskt då ekonomin ej håller ihop.

Inga pengar till 39F alltså. Hur det blir om ett nytt exportland tillkommer och om detta land kräver statsgarantier på en operativ 39F återstår att se.

* Återger följande stycke från tidigare inlägg:

Notera att dubbelsits inte kan ta över alla roller och förmågor från 39C/E då 39D/F saknar kanon och har kortare räckvidd. Tvåsits kan däremot ge en rad förmågor utöver pilotutbildning bla runt förbättrad precisionsbekämpning till stöd för marktrupp, förbättrad och kostnadseffektiv utbildning av piloter (som att två piloter under samma pass får möjlighet att vara med under robotskjutning) och av Arméns eldledare, ledningsfunktioner, telekrigshantering, navigering, styning av obemannade farkoster, m.m. Det är av dessa skäl många vill se en 39F. Att lära sig flyga går att göra via simulator.


Kuriosa: Övlt Rickard Nyström flög år 2004 vår Kung Carl XVI Gustaf  - i tvåsits 39B. 


/ Signatory
 @GripenNews
Foto: QinetiQ/ETPS.