Twitter

onsdag 7 november 2012

Antal Gripbara flygplan

Riksdagsledamöterna Anna-Lena Sörenson (S) och Staffan Danielsson (C) uttalar sig om framtida individantal på Gripen-systemet. Artikeltext i fetstil.

Den östgötska riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson (S), som sitter i försvarsutskottet, säger till SvD att hon vill ha mer information om varför flygvapnet inte kan ha två versioner av Gripen:
– Det blir en brist på förmåga med så få stridsflygplan. Jag vill höra hur man har tänkt.
Så är det. Försvarsmakten har uttalat ett behov om minst 60-80 flygplan men har även sagt att man lätt skulle kunna behöva fler än så. Dvs fler än 80 st men man ser tyvärr ingen chans att få anslag som svarar upp till behoven - därav det olyckliga spannet 60-80.
Idag är det 80 st flygplan som basorganisationen samtidigt ska klara av att producera i IO14. Då ingår inte flygplan avsatta för prov och utbildningsverksamher. Det är från dagens nivå av flygplan som Försvarsmakten anmält ett behov av förmågelyft för att möta framtida hot. Ett mindre antal flygplan än begärt slår bort mycket av Försvarsmaktens efterfrågade förmågehöjning.

Staffan Danielsson (C), östgötsk riksdagsman och ledamot i försvarsutskottet, säger att han kommer att arbeta för att flygvapnet ska få minst 60 nya Gripenplan.
Han är också öppen för möjligheten att Försvarsmakten kan använda både C/D- versionen och E-versionen parallellt under en övergångsperiod
.
Det här kan lätt ses som en lösning men är inte fullt ut praktisk med den plan för Gripen 39E som vi av kostnadsskäl planerar idag. För varje Gripen E som tas fram så kommer som alla vet minst en Gripen 39C att demonteras. Visserligen kan man bygga 39E genom att demontera 39D och ta nödvändiga delar (samt från demonterade 39A) men så länge vi avser att flyga 39C så är organisationen idag anpassad för att version 39D ska finnas tillgänglig och dessa bör då demonteras sist av allt. Av de 98 st C/D som beräknas ingå i IO14 så utgör 39C endast ca tre fjärdedelar. Vidare beräknas 9 st 39C och 3 st 39D hyras ut till Schweiz. De 9 st 39C återkommer möjligen runt år 2020 men man kan förvänta sig att de går direkt in till demontering.

Notera att dubbelsits inte kan ta över alla roller och förmågor från 39C då 39D saknar kanon och har kortare räckvidd. Tvåsits kan däremot ge en rad förmågor utöver pilotutbildning bla runt förbättrad precisionsbekämpning till stöd för marktrupp, förbättrad utbildning av piloter (som att två piloter under samma pass får möjlighet att vara med under robotskjutning) och Arméns eldledare, ledningsfunktioner, telekrigshantering, navigering, styning av obemannade farkoster, m.m. Det är av dessa skäl många vill se en 39F. Att lära sig flyga går att göra via simulator.

Utbildningsbehov ligger ändå delvis kvar så ett betydande antal 39D bör finnas i drift för vår skull och exportstöd under en tid. Schweiz kommer vid en affär att behålla sina hyrda 39D en längre tid. Även om 39C/D försvinner ur Flygvapnet 2025 så kommer det antagligen finnas nya exportåtaganden (genom FMV) som sträcker sig en bit längre. Det kan även tillkomma exportkunder som pga tidsaspekt kommer erbjudas att hyra Flygvapnets C/D-maskiner.

Det blir alltså knappast några C/D "över" efter en ombyggnad till ca 60 st 39E inklusive övriga stödrelaterande behov. Om siffran bara blir 40 st, ja då kan man säkerligen flyga en högst kostnadsineffektiv och högst omodern division C/D fram till minst 2030 - för att sedan ge oss 40 st 39E som ska överleva minst till 2042. Orimligt lågt! Det är hög tid att lyssna på försvarsmakten som i åratal genomfört komplexa analyser och spel för att komma fram till ett lägsta antal om 60-80 flygplan av version E.

Min åsikt är fortsatt att minst den första divisionen Gripen 39E ska beställas med plan så pass nya att inga C/D behöver demonteras. Den merkostnaden bör riksdagsledamöter ställa frågor kring för den ger så mycket tillbaka i form av handlingsfrihet. Har Regeringen begärt in underlag på det? Det kan omöjligt röra sig om några fantasisummor. F.n planeras det för leverans av 8 st 39E t.o.m år 2020. Med första operativa division 2023. 18 st 39E bör beställas som i princip nya varefter resterande flygplan byggs med hjälp av demonterade 39C/D, i det antal som anses behövas. Allt i lugn och ordning.

Varför? För det första ger det tid till nya beslut. Kanske tillkommer nya exportkunder, eventuellt en kund som kräver (eller önskar) delfinansiering av tvåsits 39F. För det andra reducerar det risken för förmågeglapp när man växlar över till ett nytt system bla maa integreringsarbete för samtliga operativa roller. För det tredje ges det en möjlighet att flyga C/D vid sidan om 39E i ett större antal än annars möjligt pga demonteringsarbetet inför 39E montering. För det fjärde är det ändå ingen långsiktig lösning att flyga föråldrade C/D tillsammans med 39E och en helt ny 39E division ger oss möjlighet att i ett senare skede besluta om vi ska ha 60, 70, 80 eller fler flygplan av version 39E/(F) då vi har tillräckligt många C/D-flygplan som faktiskt kan återanvändas vid montering.

Till sist behöver vi redan nu fundera på vad som kommer efter 39E. Blir det ytterligare en ombyggnad till version G så krävs det att det finns en marginal i antal flygplansindivider. Dels då behov av antal flygplan kan förändras och dels då vissa kan ha förolyckats eller på annat sätt oåterkalleligt tagits ur drift eller blivit uthyrda.

Sammanfattat bör Riksdagen;

Medge utveckling och anskaffning av Gripen E.
Besluta att 1:a division 39E är flygplan som ej kräver demontering av C/D. Handlingsfrihet.
Neka stöd till att C/D avvecklas vid ett specifikt årtal. När 39E är operativ kan beslut tas.
Begära säkerställande av att C/D och 39E kan operera tillsammans med bla länkad överföring av sensor-data m.m.

/ Signatory
@GripenNews
Uppdaterad 9/11 - utvecklingar.

Ps. Torsdag kl 9 Försvarsutskottet håller en öppen utfrågning om anskaffning av nästa generation JAS 39 Gripen.

UPPDATERING 8/11

Via TT/SvD kommer en bra artikel som sammanfattar Försvarets syn på antalet flygplan.

Sverige behöver minst 60 stridsflygplan av den kommande så kallade Super-Jasmodellen. Det betonade Försvarsmakten i en offentlig utfrågning i riksdagen på i dag. 

Regeringen har av riksdagen begärt mandat att få köpa 40-60 plan. Beslutet fattas i december. Om antalet blir 60 måste enligt ÖB luftförsvaret kompletteras med till exempel mer markbundet luftvärn.

9 kommentarer:

 1. Mycket grundlig skriven, tack.

  SvaraRadera
 2. Dum fråga kanske, men har man fattat något slutgiltigt beslut om vad 39E/F kommer innefatta för uppgraderingar eller kan det fortfarande finnas möjliga lösningar att komma? Det har väl varit på tal om både det ena och det andra med signaturdämpning och även tankar om thrust vectoring. Väntar man på ytterligare en partner (Brasilien/Holland/Danmark) innan ett sådant beslut kan tas?

  SvaraRadera
 3. @Johannes

  I grova drag är det klart vilka förmågor som behövs och det förväntas blir ytterligare specifierat i December tillsammans med Schweiz så får vänta och se. Sedan är det en längre tid fram tills 39E ska vara operativ så det slutgiltigt tekniska kring delsystem kan förändras på vägen även om det mesta bör vara definierat inför montering av serieflygplan. Resultaten från provflygningar med prototyper kan i sig påverka detaljerna på serieflygplan precis som Gripen Demo 39-7 påverkar utformningen av provflygplan 39-8.

  Ett problem med thrust vectoring och annan teknik man kanske ser som intressant att den inte är tekniskt mogen utan mest har demonstrerat utvecklingsmöjligheter. För att ta risken och utvecklingskostnaden bör det då finnas mycket starka skäl till att man behöver den lösningen.

  SvaraRadera
 4. Smygteknik känns som en viktig komponent för att vara relevant, både för egen försvarsförmåga, och för att verka på en exportmarknad 2020+. Tyvärr tror jag inte budgeten räcker till för detta.

  SvaraRadera
 5. @ Anonym 09:57

  Gripen har haft smygteknik sedan dag ett, mer i version C/D och ännu mer kommer i 39E men jag antar att du menar ett renodlat "stealth"-flygplan. Då får man betänka att en del flygplan kan behöva mer signaturanpassning för att de i sin design är större och tyngre flygplan. Man kan inte direkt säga att Ryska PAK-FA skulle ha lägre genomsnittlig signatur än en Gripen E bara för att den har möjlighet till intern robotlast.

  Vi arbetar ju utifrån att Gripar slåss i grupp också så sensorer, telekrig och länkar betyder mycket och på det området ser det mycket bra ut för version E. Till det tillkommer ju en mindre signatur, just i det mer viktiga infraröda spektrumet (då 'stealthflygplan' helst vill undvika att använda aktiv radar) så kommer Gripen ha väldigt låg signatur jämfört med andra flygplan i tidsperioden.

  SvaraRadera
 6. Precis, jag tänkte mig något i stil med FS2020 (numera FS2025?).

  En annnan viktig aspekt (utöver det du tog upp) är att ett plan likt FS2020 förmodligen skulle vara betydlligt dyrare i underhåll än dagens Gripen. (Det extremt låga underhållskostnaderna är ju som bekant är en av de många fördelar med dagens Gripenssystem).

  Jag tror dock att ett billigare 'totalsmygsanpassat' alternativ till F-35 skulle kunna bli en större hit på exportmarknaden 2020+ än den ambitionsnivån på signaturanpassning som Gripen Demo representerar.

  SvaraRadera
 7. (Dock vet jag inte hur representativt Gripen DEMO är för hur E/F kommer att se ut)

  SvaraRadera
 8. Till 2025 kanske sensorutvecklingen tagit bort den taktiska fördelen med stealthteknik? "Bistatisk gruppradar" med hjälp av dedikerad radarlänk? En sändare, mottagare på annan plats fångar upp den signal som stealthflygplanet sett till att inte skicka rakt tillbaka till sändaren/mottagaren (dagens radar) utan istället förstärkt i den riktning där vi nu placerat vår bistatiska radars utgrupperade mottagare (fpl 2). Två flygplan, en radarfunktion. Kan ju bli ekonomiskt ok med små flygplan där du kan operera två till samma pris som ett (dvs. Gripen), OM tekniskt möjligt. Gripen har ju själv låg signatur bara genom att vara liten. Alternativt en slavad lågsignatur-UAV med andra halvan av radarantennen. Tänk vad man mer skulle kunna göra med en sådan antennbas. Flygplan med stealth har nu valt mycket dyra lösningar som inte längre ger något taktiskt värde. De syns igen. Deras egen radar har samma begränsaningar som dagens. Stealth-flygplan är extra dyra och relativt dåliga då stealth-egenskaper lett till trade-offs av andra egenskaper, t.ex. manöverförmåga och lastkapacitet. Nu snackar vi konkurrensfördelar igen! Tyvärr ingen realistisk förhoppning på grund av tekniska begränsningar och fysikens lagar, men...kul tanke...

  Om vi tänker nästa steg... Antag att det är mer tekniskt relevant att realisera en bistatisk radarfunktion på marken, t.ex. genom möjlighet att koppla antenner med optisk fiber och få tillräckliga och robusta länkprestanda. Låt oss anta att morgondagens hot är anfallande stealth-flygplan. Då kanske inte morgondagens luftförsvar är luftstridskrafter utan hellre luftvärn som med bistatisk radarfunktion kan ta bort alla fördelar som stealthtekniken anses ge? Eller så kanske luftstriden måste stödja med en utvecklad stril-funktion med t.ex. bistatisk radar som i realtid ersätter egna flygplans radar (låter inte helt realistiskt...). En fördel då är att egna flygplan kan flyga passivt i framåtriktningen och bara vara aktiva med länk bakåt till Stril. Båda dessa alternativa "lösningar" förutsätter dock att det finns pengar kvar till mer än bara flygplan...

  I en "luftförsvarsutredning" (som åtminstone kommer till stånd för perioden bortom 2040) så hade kanske liknande resonemang kunnat föras, men nu har man kortsiktigt valt att bara titta på kraven på nästa generations flygplan? Kraven på omgivande system har då antagits konstanta som dagens? Betänk då att vi idag saknar operativt relevant länkfunktion till Stril, saknar Stril-radartäckning som lagts ner?, saknar skyddad basering för både flygplan och stödsystem (bergrum och krigsbaser nedlagda), är illa utrustade med vapen (särskilt volym), har svårt att rekrytera piloter, saknar relevant luftvärn (både förmåga och volym). Något jag glömt?

  SvaraRadera