Twitter

lördag 1 september 2012

Frågetecken kring anslag

Fortsatt analys av Regeringens JAS Gripen-beslut.

Gripen E leveransplan för närvarande. Till det Svenska försvaret.

2018: 3 st
2019: 2 st
2020: 3 st
2021+ Ytterligare leveranser.

Kontraktsupplägg ser alltid olika ut men kan som regel sammanfattas med att beställaren ger en delbetalning i förskott för att sedan betala efter godkänd leverans. Eftersom Försvarsmakten själv saknar möjlighet att överföra outnyttjade anslag från ett år till det nästa så är det viktigt att leveranser sker enligt plan.

Skulle det tex bli en försening på 3 Gripen-flygplan så de levereras följande år istället ökar belastningen med i storleksordningen 1 miljard vilket kan betyda att andra planerade materielinköp måste skjutas framöver. Större förskottsbetalningar kan naturligtvis göras för att brygga över aviserade förseningar. Tiden fram t.o.m 2020 planeras det alltså för utveckling och anskaffning av 8 st Gripen E. Detta är inom det Riksdagsbemyndigande som idag gäller om utveckling och anskaffning av högst 10 st Gripen E/F.

En första insatsdivision planeras vara operativ 2023 med den sista operativ ca 2027 vilket betyder att från år 2021 bör större årliga leveranser ske vilket sker efter att Schweiz fått sina flygplan.

Regeringen höjer anslaget med 300 Mkr 2013 och 2014, sedan årligen med 200Mkr. Det senare är mer oklart vad man avser likaså är det oklart exakt vilken anslagsfördelning som kommer ske. En ytterligare viktig fråga är vad som sker med intäkter från Schweiz-avtalet och uthyrning. Schweiz första inbetalning planeras nu för 2014 med intäkter från uthyrning av 11 st C/D från år 2016.

Försvarsmakten har i Gripen-frågan krävt att den skall få ta del av intäkterna. Vid tidigare exportaffärer har FM gått miste om stora belopp pga ett komplicerat regelverk. Får FM hela uthyrningsavgiften om 300 Mkr årligen mellan 2016-2020 så har en betydande del av utveckling och anskaffningskostnaderna för Gripen E under perioden betats av.

ÖB har redovisat att han saknar pengar för att öht få till IO14. Anskaffningsbeslut har ständigt skjutits på framtiden. Regeringen har under flera år nu, så även detta år, vägrat medge anskaffning av materiel trots att Försvarsmakten avsatt medel för detta. Under 2011 fick FM inte beställa materiel för en halv miljard. En halv miljard överstiger tex med råge den blygsamma anslagshöjning om 300 Mkr som regeringen nu kommer med. Det är alltså viktigt att inte bara höja anslag utan också att godkänna nödvändiga beställningar.

Är det så att Försvarsmakten inte får hela uthyrningsavgiften av 11 st C/D så innebär det att Flygvapnet förlorar i princip en division utan ekonomisk kompensation. Den anslagshöjning som avses komma från regeringen skulle ju ske för att kunna köpa Gripen E var det ju sagt.

Om allting klaffar med ny anslagstilldelning och regeringens medgivanden samt intäkter från uthyrning så behöver inte utveckling och anskaffning av Gripen E t.o.m 2020 vara en så hård belastning på Försvaret. Men det finns stora frågetecken som synes och även frågor om antal utöver dessa första 8 st samt finansiering efter 2020.

/ Signatory

Snabbt skrivet pga tidspress. Ursäkta e.v misstag.