Twitter

tisdag 25 september 2012

Hela dårhuset ska försvaras

Det här ämnet blir lätt stort och komplicerat och då jag ser det som nyttigt att försöka sprida insikt rent allmänt så blir det med avsikt en del förenklingar. Vanligt folk, politiker och journalister orkar knappast sätta sig in i detaljer. Obs! Folk och Försvar håller under Onsdag ett seminarie som även sänds i TV2.

Hela dårhuset ska försvaras

"Hela Sverige ska försvaras" skriver Försvarsminister Karin Enström (M) idag när hon vill förklara hur JAS 39E ska finansieras. "Flygstridskrafterna ska ha en hög tillgänglighet och kunna genomföra strid i hela skalan från lågintensiva till högintensiva konfliktnivåer."

Under Alliansåren reduceras nu Flygvapnet från 140 moderna till ett 50-tal relativt moderna stridsflygplan.

När den första Alliansregeringen tog över landets styre ärvde man Försvarsbeslut 2004 som innebar att Flygvapnet skulle ha 140 st JAS 39 Gripen. Borgerliga partier röstade emot. Hösten 2007 bantade den borgliga majoritetsregeringen detta till 100 st då ÖB av främst ekonomiska skäl ville minska driftskostnaderna. Wiseman går här igenom raden av nedskärning/ombyggnader.

Nu endast 6 år efter att man ärvde inriktningen om 140 st flygplan så föreslår Alliansen att Sverige ska ha 40-60 st version E. Version F med dubbelsits stryks trots att denna högst efterfrågade modell normalt utgör 20-25% av en maskinpark. Mer om dubbelsits i tidigare inlägg. Den som en gång trott att en borgerlig regering skulle betyda ett slut på Flygvapnets nedmontering får se ett annat resultat framför sig.

Vidare så har regionalt transport och radarflygplan i stora delar överlåtits på export. Förenade arabemiraten och Thailand har nu 5 st av Flygvapnets tidigare 9 st Saab 340. Endast 2 st radarflygplan återstår -  en extremt viktig resurs för att bevaka kryssningsmissiler, helikoptrar och fartygsrörelser. Denna resurs kan vi nu endast ha utvalda timmar om dygnet. Tillgängligheten på taktiskt transportflyg Tp84 är låg med endast 5 av 8 beställa i drift - när det går. Den individ modifierad med lufttankningsutrustning kommer nu även erbjudas för träning av utländska flygplan. Kostnad för att integrera F-18 och F-16 mot vår tanker står Svenska skattebetalare för. FM:s förhoppning är att pengarna återfås genom uthyrning av tankningstid till bla Finland och Norge.

Basorganisationen med stöd och ledning är grovt underbemannad och utan materiel. Tillgång på ammunition behöver inte ens nämnas. Alla pratar med rätta och oro om att det är en lång och plågsam process för att få ett försvar i operativ balans och centralt är personalfrågor och ekonomi. Läs tidigare inlägg om operativa brister i FM - ÅR 2011.

Regeringsrepresentanter och i synnerlighet Moderata sådana som eventuellt läser denna text suckar säkert nu och tänker onda tankar om negativa försvarsbloggare. Har vi alla fel? Varför finns det inga försvarsbloggare som skriver positivt om försvarspolitiken? Kan vara så att till skillnad från karriärspolitiker som kommer och går i försvarspolitiken så har de individer som nu även är aktiva försvarsbloggare en gediget uppbyggd kunskapsbank och kontaktnät över decennier som medger kritisk granskning av både försvarsmakten, medier samt politiker utan ett behov av att svara upp till en "chef".

Positiva saker nämns faktiskt bland annat är det positivt med en ny syn på vikten av god veteranpolitik och att Gripensystemet kan utvecklas vidare. Det är bara så att det är mindre poäng med att applådera något som ska fungera än att försöka belysa och förbättra något som underpresterar.

Behovet av att genomföra ett förmågelyft på stridsflygsystemet är reellt och är en del i att ta ansvar för landets försvar. Om det enbart vore industristöd skulle inte en avbeställningsklausul, liten seriebeställning och avkall på teknisk omfattning ligga i Regeringens förslag. ÖB skriver precis som tidigare att ett förmågelyft krävs för att möta operativa krav. Och han varnar för att det saknas pengar även för denna reducerade beställning. Wiseman tittar även på detta idag. Regeringen skickar ut extremt svaga signaler till exportmarknaden om JAS 39 och många inom NATO lär fundera kring stödet till Försvarsmakten.

På senare tid har försvarspolitiker ur Alliansen försökt hävda att FM:s förslag kring JAS Gripen är det samma som önskemål för vad som är ett operativt behov. Det ska dock stå helt klart att det FM och ÖB föreslår (se tidigare inlägg) är begränsat av den ekonomi som tilldelas. Vore anslagen högre skulle förslagen se helt annorlunda ut.

Enström upprepar även att det sker kostnadsbesparingar genom ett samköp med Schweiz. Detta liksom regeringens påståenden om att samköpet med Norge kring Archer artilleri sparat 100-tals miljoner kr är uppgifter som det ej finns presenterat fakta på. Likt planen om att bygga Gripen E med delar av Gripen C/D så byggs Archer med äldre komponenter för att sänka priset. Tyvärr så tvingades Sverige in i motköpsavtal med Norge som innebar att vi köper bland annat vapenstationer utan konkurrensutsatt upphandling från Norska statens bolag. Användningen av gamla delar och en fordonsmodell som inte längre tillverkas betyder också att det blir svårt att exportera Archer då exportkund måste betala utveckling och bli enda kund på ny version. Systemet som egentligen är mycket imponerande har stora svårigheter på exportmarknaden. Motköp som planeras genom Schweiz kan tex vara anskaffning av nytt skolflygplan.

Större beställningar sänker komponentpriser. Att regeringen föreslår en mindre beställning än ÖBs behov kommer höja priset på varje flygplan. Det som spar pengar är att regeringen vill ha färre flygplan -  det spar på totala anskaffningskostnaden och att det blir färre i drift. Ny Teknik har nämnt att Schweiz kan komma att använda 22 av flygvapnets C/D som reservdelar. Den informationen tillsammans med avsikten att bygga Svenska Gripen E med delar ur C/D är mycket illavarslande. Det kan i värsta fall tolkas som att för att hålla Gripen E i drift så krävs det reservdelar som inte går att upphandla på marknaden. I bästa fall är det enbart för att sänka kostnaderna på reservdelar. Den kapitalförstöring vi då talar om vid demontering av fullt dugliga C/D istället för att antingen flyga dessa själva eller sälja på export är så extremt korkad att det inte finns ord. Även "Archer-problemet" får man betänka. Blir det svårare att exportera Gripen E?

Uthyrning av C/D: Över hela planeten letar nu Sverige efter länder att sälja och leasa ut Gripen C/D. Antingen för sig eller som led i en beställning av Gripen E(/F). Det finns ett stort antal länder som inte nämnts i debatten öht. Intresset för JAS Gripen är genuint. Alla uthyrningar måste inte bli av Tjeckisk och Schweiz-karaktär där Flygvapnets existerande plan levereras. Till Ungern och Thailand blev det nybyggda plan som använde delar ut demonterade A/B som tagits ur tjänst. Men det finns stora risker att det blir uthyrning av flygvapnets inventarie nu då snäva tidsperspektiv måste beaktas. Affärer som kan beslutas under 2013 är bla Kroatien (8-12), Malaysia (18) och Brasilien (24 inför avtal om 36 x Gripen E/F) som erbjuds C/D flygplan. Frågar man kring detta möts man med trams.

Sen finns ett behov av resurser för träning av utländska piloter och behov av reservdelar. Risken finns att resurser tas ur Svenska behov. Export-avtal har alltid fått prioritet.

Enligt Saab (Eddy de la Motte på CMD) ger Gripen E en 30% förmågehöjning över 39C. Det är bra. Men det kunde likväl varit 50-80% och ändå inte kompensera för den dramatiska neddragning av flygplan som nu sker.

På grund av knaper ekonomi har FM också hela tiden valt bort rustning av flygplanen baserat på att det finns en låg hotbild. För att Gripen E ska kunna bära mer vapen så krävs det också att man köper vapenbalkar av en helt ny typ och utför integreringsarbete även på dessa. Den snåla vägen som vi alla känner till, blir istället att man enbart integrerar Gripen E med de balkar som redan köpts in och nöjer sig med en vapenlast med radarjaktrobotar som motsvarar antalet på Gripen C. Sådant här är viktigt att sättas in i en långsiktig JAS-ram så att det inte plötsligt plockas bort för att myndigheten måste uppvisa ekonomisk balans.

Som tidigare nämnts blir det inte någon reell förmågehöjning om inte också Försvarsmaktens totala effekt ökar. I ett närområdesperspektiv så kan omöjligen ett 50-tal Gripen E ersätta dagens beslutade nivå. I små grupper under tex en utlandsinsats motsvarande Libyen så får vi dock utan vidare 30% förmågehöjning. Det är naturligtvis bra.

För ett närområdesperspektiv är Gripensystemets främsta konkurrensegenskap gentemot andra flygstyrkor den internationellt erkända "wolf pack" taktiken av stor vikt. Grupper av flygplan samarbetar som en välintegrerad grupp. Tänk om du kunde höra vad dina vänner 500 km bort hör, se vad dom ser och tillsammans agera med förvillande verkan. Så kan Gripensystemet mycket effektivt verka i grupp.

För att kunna hålla dessa grupper i luften med uthållighet under ett ihärdigt anfall krävs det en god basorganisation och tillgång till flygplan. I IO14 är det menat att FM ska klara av att skapa 8 baseringar med upp till 10 flygplan per styck (observera: dimensionerat för 80 flygplan). För att hålla flygplan i luften fortlöpande kan man då inte skicka iväg allt på en gång utan man kan eventuellt räkna med 1/3 av flygparken i luften fortlöpande under en kortare insatsperiod.

För att få upp 4 x 4-grupper och hålla dessa fortlöpande krävs det eventuellt minst 48 insatsberedda flygplan. Till det kommer flygplan som behöver ersättas pga strid eller tekniska fel. För att klara av detta krävs också att man tränat på det och då kan man inte ha en massa flygplan som satts av till utbildning av Svenska och utländska piloter samt för olika provverksamhet. För att klara av det som bilden nedan visar krävs det eventuellt sett storleksordningen 80 flygplan. Betänk då hur stort vårt land är och varifrån en möjlig fiende kan komma.

Minst.

/ Signatory
@GripenNews på Twitter.

22 kommentarer:

 1. Bra inlägg i debatten.

  Inte för att jag tror att den rår på de massiva incitament att bortse från verkligheten som vår nuvarande skock försvarsp*****er har att inte ta till sig information som detta*, men kanhända att den kan hjälpa till att informera nästa generation.

  Moderat världsbild bygger tyvärr på att försvarseffekt är irrelevant medan de jobb materielanskaffning skapar inte är det. Och på sätt och vis har de ju rätt, om allt man bryr sig om är att frigöra så mycket resurser så att man kan köpa sig fram i nästa val.

  Förövrigt intressant att se hur Dassult utnyttjar den svenska veligheten att satsa på Gripen.

  Eftersom regeringen inte vill binda sig till ett köp om inte Schweiz är med, ser man naturligtvis en chans att för en billig penning göra sig av med en ytterst besvärlig konkurrent. Om inte den här rabatten funkar blir väl nästa steg att *ge* bort planen. Det skulle nog ändå vara värt det.

  *Intressant forskning kring detta:

  "We next move to misinformation at the level of the individual, and review the cognitive factors that often render misinformation resistant to correction. We consider how people assess the truth of statements and what makes people believe certain things but not others."

  http://psi.sagepub.com/content/13/3/106.full

  SvaraRadera
 2. Kom just på någonting:

  Vad händer om ett antal av de länder som är erbjudna tackar ja till att hyra Gripen C/D...

  Men Schweiz tackar nej, det inte hittas någon ersättare, och det inte blir några Gripen E för Svensk del?

  Kommer vi då inte ha hyrt ut hela vårt flygvapen, och inte ha något att ersätta det med!?

  SvaraRadera
 3. Har vi inte redan misslyckats med IO14 isåfall(8*10=80)? Tänker främst på att vi mig veterligen har 4 div med 18 i varje (4*18=72). Eller är det Hej politiker-matematik som spökar?

  "Om det enbart vore industristöd skulle inte en avbeställningsklausul, liten seriebeställning och avkall på teknisk omfattning ligga i Regeringens förslag."
  - Är det inte just så fallet är? Beställer inte Schweiz så inte heller någon hotbild mot Sverige som kräver nya FPL.

  SvaraRadera
 4. Synd att det är ont om stabila och hyfsat trevlig makter att ty sig till om vi ger upp att ha ett fungerande försvar.

  Jag hoppas innerligt att jag inbildar mig att vi lever i en period då USA och EU är på gång att tvingas starta om sina finanssystem samtidigt som nya stormakter utmanar gamla och oljeförsörjningen följt av flera fysiska resurser slår i påtagliga kapacitetsgränser samtidigt som klimatet håller på att förändras inom en handfull år med ett snart säsongsmässigt isfritt arktis vilket kan ge drastiska effekter för världens matförsörjning.

  Vi måste ha en förmåga att skapa vår egen fysiska säkerhet och ovanpå detta bli bättre på att stödja grannar och vänner. Ingen jätterustning då behoven av civila investeringar är enorma men försvaret måste i alla fall fungera och både ge oss säkerhet och bidra till att destruktiva lösningar på resursproblem inte lönar sig.

  SvaraRadera
 5. Tack för ett välskrivet inlägg! Som lekman kan jag säga att jag är om möjligt ännu mer panikslagen över hur illa ställt det är med vår försvarsslakt... Helheten förbises och landets förmåga att ens hantera självklarheter som att värna vårt territorium lämnas därhän till förmån för floskler och påhitt...

  SvaraRadera
 6. Försvarspolitiken har under många år drivits på ånga, myter och önsketänkande om materielförsörjningen och vinster med internationella samarbeten. Detta har upprepade gånger bekräftats av riksdagens egna utredningar, men önsketänkande och felaktiga antaganden tillåts fortsätta styra i försvarspolitiken.

  Ett mycket bra och konkret exempel är utvecklingen av Archer, utöver de faktorer som framgår ovan. Här argumenterades att det innovativa greppet att integrera befintliga vapen på en civil standardplattform, Volvos dumperchassi, skulle spara mycket pengar och driftkostnader.

  När integrationen (utvecklingen av det militära systemet) var klar, så fanns så få komponenter från Volvos produkt kvar att Volvo inte ens ville låta sin logga pryda mästerverket. Produkten tillverkar inte Volvo längre, vilket blir ett bekymmer vid nytillverkning till exempelvis exportkunder för att skala upp flottan, minska och dela driftkostnader med andra kunder. Visst underhålls fortfarande produkten på eftermarknaden, men då kommer nästa myt in - att det blir enklare och billigare att reservdelsförsörja systemet när det används runt om i världen. Volvo har ju återförsäljare och verkstäder med reservdelsförsörjning i varje stor stad. Går drivaxeln sönder så kan Rejmes i Mogadishu beställa en ny. Denna vision passar dåligt med en annan vision, nämligen den att man kan köpa systemsäkerhetsansvar av en systemleverantör. Priset blir nämligen att leverantören kräver fullständig konfigurationsstyrning (kontroll av ursprung och märkning, ofta i egen förpackning) av komponenter för att garantera och ta ansvar för systemsäkerheten. Alltså måste systemtillverkarens reservdel köpas till något högre pris än ursprungsleverantören Volvo.

  Att tillgång till billiga reservdelar är viktigare än systemsäkerhet och att minska riskerna för soldater och anställdas liv och lem är inte ens en myt utan en komplett politisk omöjlighet att stå för. Ändå används argumenten. Sällan synas de.

  Successivt maler verkligheten ner önskedrömmar och visioner till grus. När ska vår försvarspolitik bli saklig och professionell?

  Se även: http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2008/09/off-shelf-eller-ej-materielprocessen.html

  SvaraRadera
 7. 0600

  Nu tycker jag du ägnar dig åt pajkastning och att du bara är elak. Varför ska ni bara grotta ned er i det ni inte tycker fungerar? Jag menar: Ett flygplan=en motor och ett par raketer. Hur svårt och hur dyrt ska det behöva vara egentligen? För att inte prata om en kanon?

  /Försvarspolitiker

  SvaraRadera
 8. 1018

  I ärlighetens namn måste också erkännas att försvarspolitiken styrs på underlag från Försvarsmakten, vilken torde vara källan för mycket ånga, myter och önsketänkande som sedan inte tål verklighetens granskning.

  SvaraRadera
 9. Featuredjävulen satte alltså ändå klorna i Archer? Att civila produkters livscykel är kortare än militära borde man anpassa sig till genom att antingen göra funktionen flexibel t.ex. lastbärareburen eller flyttbar till ett nytt chassi eller köpa en stor mängd chassin som lagerhålls. Jag har ingen aning om hur lätt det är att flytta just Archer till ett nytt dumperchassi men jag tycker i vilket fall att man gjorde rätt när man utgick ifrån en beprövad civil industriprodukt som har misshandlats i grusgropar i ett par produktgenerationer.

  Jag har svårt att acceptera att det skulle vara hopplöst och meningslöst att få skalfördelar i drift och anskaffning genom att ett Svenskt och ett Norskt artilleriregemente samarbetar.

  När de system som vi behöver som Nasams 2 finns på hyllan och används av två grannländer måste väl det vara utmärkt?

  Sedan har iofs jag synvinkeln att jag skulle vilja ha en försvarsunion med våra nordiska grannländer, ett politiskt samarbete motsvarande EU, dela valuta osv. Detta önskar jag för att staten måste rationalisera överallt för att behålla sina vitala och för medborgarna bekväma och trygghetsskapande funktioner medan världen går igenom en resurskris och ekonomin krymper. Våra grannar är tillräckligt lika oss för att detta skall bli en rationalisering, EU är för stort så överambition i federalism ger ineffektivitet och interna spänningar som riskerar att slita itu EU. Guldläget vore både ett nordiskt samarbete och ett EU som stabiliserar sig som ett EG skyddande de fyra friheterna.

  Försvaret är en liten men ack så viktig del av allt som behöver skötas på ett klokt sätt. Det måste funka för att freda oss och vi behöver förmågor som vi kan erbjuda våra grannar och vänner som gåva, bytesvara och handelsvara.

  Vår lilla armé behöver först börja fungera och sedan t.ex. kunna åka på gummihjul till Finland.

  Våra vänner kan öva mer på våra övningsfält på ett för dem kostnadseffektivt sätt och för oss blygsamt lönsamt.

  Våra flygbaser behöver bli fler, försvarade och kunna tanka våra grannars flygplan. Vi som har ett bra flygvapen behöver kunna agera på våra grannars territorium när de är i nöd.

  Vi behöver samarbeta med att skydda handelssjöfart och det kan t.o.m. göras i ett ännu bredare samarbete med länder som kan bli våra fiender som en gest för att visa vårt intresse av fred och frihandel.

  Våra insatser utomlands är efterfrågade och det lilla vi kan bidra med borde hellre vara uthålligt än enstaka kraftsamlingar då det ger kontinuitet i verksamheten vilket är bra för självförsvarsförmågan.

  Insatser utomlands kommer att vägas mot andra humanitära, utrikespolitiska och inrikespolitiska verktyg som invandring och bistånd när ekonomin krymper, vad består längst? Det som kan visa sig uthålligast som utrikespolitiskt verktyg i en värld som med krympande ekonomi blir oroligare kan vara handel inklusive vapenexporten där båda delarna kan bli kritiska för att vi och våra demokratiska vänner i världen skall överleva.

  Och vi måste ha förmåga att ta emot hjälp från dem som vi samarbetar med.

  Försvaret är ett verktyg för vår långsiktiga säkerhet, överlevnad och frihet att bestämma över våra öden så någon annan inte kan besluta att vi skall följa en dogm, plundras eller i värsta fall utplånas för att avlägsna konkurrerande konsumenter. Det vore bra om försvarets funktion togs på allvar och att man inte ger upp med att få det att fungera och inte heller ger upp med att gneta efter besparingar och effektiviseringar för att få råd med den förmåga och redundans som krävs för en fungerande försvarsförmåga.

  SvaraRadera
 10. Det är nog inte så enkelt som "featuredjävulen" eller "guldplätering". Oftast är det tekniska krav drivna av lagstiftning och regelverk som kräver anpassning och integrationsarbete. Se det länkade inlägget.

  "Hur svårt kan det vara"? Ja, i dagens Sverige är det mycket svårare än vad gemene man och politiker tror. En stor del av svårigheten ligger i att vi bor i ett utvecklat land med välutvecklad statlig kontroll och lagstiftning inom många sakområden. En regel/lag kostar MYCKET mer än pappret och bläcket den skrivs med.

  Felet är inte folk som krånglar till verkligheten utan folk som överförenklar verkligheten. Vilket är egentligen mest mänskligt och sannolikt?

  Ändå hävdas ideligen att samhället är fullt med människor som medvetet gör saker krångligare och dyrare än de behöver vara. Jag kallar det perspektivet för "ånga"!

  SvaraRadera
 11. @Upandaway

  Sant om Dassault. Med flera. Det är ett extremt tryck på att få Gripen E/F till att ej förverkligas. Gripen C/D har inte ansetts som en direkt konkurrent men med E/F och ökat fokus på ekonomi så ser bilden annorlunda ut.

  På något sätt får vi nog Gripen E även om Schweiz säger nej, FM:s krav kan man inte bortse från. Men det här med finansiering är inte alls bra. Med en ordentlig uppvarvning och produktion i gång kan Saab iofs leverera samtliga 4 insatsdivisioner på 3-4 år men det skulle kräva ett mkt högt anslagstillskott över perioden.

  Som allt annat, en politisk fråga.

  @Magnus Redin

  Absolut mer samarbete och jag håller med. Jag skulle gärna se att vi börjar med en Finsk-Svensk "försvarsberedning" vars resultat sedan införs i nationella sådana. Sen utöka det till övriga Nordiska länder, men Finland tror jag är en bra utgångspunkt i.o.m avsaknad av NATO-medlemskap. Skulle gärna se ombaseringsövningar med F-18 till tex Hagsult.

  SvaraRadera
 12. En fråga beträffande alla drömmar om samarbete med Finland och Norge:

  Vad garanterar att finnar och norrmän vill samarbeta med Sverige ifall av kris/krig ? För dem är Sverige närmast en belastning då de vore tvungna att fylla upp det militära tomrum som Sverige i praktiken utgör. Dessutom vet både finska och norska ledning av bitter erfarenhet att man inte kan lita på Sverige när det verkligen gäller.

  Därtill finns det någon svensk politiker inom överskådlig framtid som skulle ha stake nog att ge ordern "Håll graänserna !" ? Sannolikt skulle det svenska politkerskrået oavsett partifärg tävla om att fördöm den lilla återstod som eventuellt fanns kvar utav försvaret som krigshetsare osv ....

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Därtill finns det någon svensk politiker inom överskådlig framtid som skulle ha stake nog att ge ordern "Håll gränserna!" ?

   Våra nuvarande politiker skulle troligtvis skita i byxorna. Ty de utgörs främst av vapenvägrare och andra fjollor. Riktiga män och kvinnor vill troligtvis umgås med likasinnade och sådana finns tyvärr inte inom politiken.

   Radera
 13. 20:12 Vi måste bli bättre på att fylla vårt militära tomrum och vad har de för alternativ till att samarbeta med oss? Även Finland har begränsad budget, Norge har på kort sikt gott om pengar men ont om personal och våra länder har sina geografiska lägen och mycket gemensam ekonomi och historia.

  Skaffar vi förmåga att hjälpa våra grannar, övar tillsammans, delar på materiel, åker på utlandsinsatser tillsammans, skaffar förmåga att ta emot hjälp och försvarsplanerar tillsammans väger det säkerligen tyngre än historia från första halvan av 1900 talet. En Finsk-Svensk "försvarsberedning" var en utmärkt idé.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Beträffande historia från första halvan av 1900 talet, fråga t.ex. Finlands president Koivisto och hans regering om hur de uppskattade Sveriges agerande visavi EU-medlemskapet mm. En av de smärre detaljer som garanterat bidrar till att man i Helsingfors inte litar på Sverige när det gäller.

   Radera
 14. @Magnus Redin:

  Och vad skulle garantera för norrmän och finnar att de kan lita på att Sverige faktiskt skulle sköta sin del av det gemensamma försvaret ? Vad skulle garantera för Sveriges grannar att de inte plötsligt står där med försvarsplaner som fallit samman pga svensk skenhelighet typ "Sverige kan inte delta / leverera stöd / material åt krigförande länder" odyl....

  SvaraRadera
 15. @22:13 Jag har svårt att tänka mig hot som bara drabbar Norge eller Finland men inte oss, det är t.o.m. så att allt som skadar dem ekonomiskt även skadar oss. Förtroende utöver detta får man åstadkomma genom att arbeta ihop och som man övar krigar man.

  SvaraRadera
 16. @Magnus Redin:

  Well, Sveriges politiska elit läser utvecklingen i närområdet på ett helt annat sätt än man gör i Oslo och Helsingfors i dagsläget. Sveriges ledning anser bevisligen att det inte finns någotsomhelst hot medan man annorstädes gör en rätt så totalt annorlunda analys.

  Vad garanterar att Sveriges ledning vid en kris inte skulle göra en motsvarande strutsanalys, speciellt som en realistisk analys skulle riskera att avslöja den svenska varianten utav Potemkins kulisser ( Svennes kulisser ;) ) ? Minns bara Tomhylsans uttalande om flygsammarbete med Norge men att Sverige kunde dra sig ur detta ifall av kris ....

  SvaraRadera
 17. @22:38 Jag har ingen förklaring till varför i övrigt kloka människor beter sig så. Inom mitt eget parti moderaterna är det mesta bra och de två stora besvikelserna är säkerhetspolitiken och att vi har släppt det ideologiska frihetsarbetet som är viktigt för vår kulturella utveckling och trivsel. Övrigt som vi inte betonar kompenseras genom allianssamarbetet men ingen har riktigt tagit tag i försvarets funktion eller kollisionen mellan gammal industri och internet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Jag har ingen förklaring till varför i övrigt kloka människor beter sig så."

   Kloka människor? Alla fakta talar ju för att moderata försvarspolitiker är antingen vapenvägrare eller förståndshandikappade. Normalt funtade människor beter sig definitivt inte som moderata försvarspolitiker!

   Radera
  2. När jag har hört Sten Tolgfors prata har han sagt kloka saker och efter att han slutade som försvarsminister fick jag tillfälle att ställa lite frågor som är vanliga i bloggsvängen och svaren var riktigt bra. Men något är ändå fel utöver att budgeten är för liten och jag har inte lyckats pejla in mer än att det gamla säkerhetspolitiska dubbelspelet som ännu inte är helt över måste ha varit förödande för den säkerhetspolitiska debatten och försvarspolitiken. Det verkar även finnas en brist på övergripande tänkande, folk styr utan att ha tillräcklig förståelse för helheter.

   Radera
 18. (M) har av allt att döma inga som helst planer på att använda planen för att försvara Sverige. Istället ska planen användas för att vinna poäng hos utlandet genom att använda planen vid internationella insatser under NATO's befäl.

  SvaraRadera