Twitter

lördag 25 augusti 2012

Gripenbeslut med sänkt försvarsförmåga.

Med anledning av regeringens debattinlägg på SVD idag som Ekot haft flera uppföljande artiklar om. Regeringen hävdar att det skapas ekonomiskt utrymme för anskaffning av 40-60 st nya Gripenflygplan. Många detaljer och frågor återstår. Är det nya, ombyggda, i vilken version, osv.

Allt detta förtjänar ett längre inlägg men jag stannar vid frågan om antal flygplan nu så som Försvarsmakten har redogjort offentligt för. Bland annat på sin hemsida och vid en presskonferens med Folk och Försvar

Citat vid minut 38 i del 1 av FoF videon: Försvarsmakten:
"Vi har talat om ett behov på 60-80 flygplan som minst. Självklart så skulle vi ju lätt kunna säga att vi behöver fler men här har vi också att ta hänsyn till försvarsmakten i sin helhet"
Ekonomin stryper försvarsförmågan. En del har försökt misstolka detta "60-80" som att FM tycker att det räcker med 60 flygplan. Nu hävdar regeringen att man kanske bara kan finansiera 40 stycken. Ett antal långt under Försvarsmaktens uttalade behov. Våra flottiljer kommer också att ha en mycket stor överkapacitet med få ekonomiska skäl till att FM kan behålla två flottiljer i syd/mellan-Sverige med en sån liten maskinpark som 40-60 flygplan. 

Det blir bara sammantaget ett förmågelyft om militärens totala effekt ökar. Ju fler flygplan man tar bort (oavsett enskild förmåga) ju mer sänker man möjligheten till en efterfrågad höjd stridseffekt. Färre flygplan måste göra mer, flyga längre, spridas ut. Avsedd längre uthållighet reduceras då högre gaspådrag och hastighet krävs för att planen inom rimlig tid ska kunna sättas in över allt längre distanser. Färre vapen måste täcka en större yta. Risken att stora delar av eller hela flygplansflottan slås ut på marken i blixtanfall ökar markant då allt färre flygplan samlas på färre baser.

Regeringen aviserar därmed idag om en fortsatt bantning av Sveriges försvarsförmåga såvida det inte tillkommer ytterligare höjda försvarsanslag i samband med nästa försvarsbeslut.

Annicka Engblom (M) beskriver väl i ett inlägg vad en svensk flygplanspark går till bland annat då ett antal maskiner försvinner från operativ verksamhet för att användas till så som utbildning och utprovning.

Det finns också mycket stora risker för förmågeglapp om operativa C/D maskiner ska in på verkstaden för att styckas upp och delvis användas vid montering av en ny version. Till detta kommer glapp som kan uppstå när vapen behöver omintegreras med den nya versionen. Samt utbildning av piloter och stödfunk.

Det positiva med dagens nyhet är att FM kan fortsätta utvecklingen av Gripensystemet. I övrigt kvarstår det ett ofantligt stort antal frågor som behöver svar för att säkerställa ett långsiktigt användbart flygsystem för Sveriges behov.

----
Uppdatering om kostnader: Siffran 3 mdkr om året och totalt 90 mdkr över 30 år har angetts av regeringen som prislapp på den nya satsningen. En del journalister vill då hävda att man kan ta fram ett styckespris på "Super-JAS" genom att dela 90 mdkr med antal flygplan 40-60 st. Det är fel.

Kort förklarat: Ca 2/3 av "90 mdkr" Gripen-kostnaderna över 30 år är för vidmakthållande av Gripensystemet. 1/3 är för utveckling och anskaffning av ny version aka förmågelyft E/F.

Alternativen till att inte satsa på den sista tredjedelen vore att oklokt behålla äldre flygplan som inte klarar framtida krav. Eller så byter man flygsystem till något importerat men då krävs det betydligt större satsningar än 90 mdkr. Norges inköp av JSF-systemet går loss på 352 mdkr för inköp av 52 flygplan med op. vidmakthållande 30 år.

Schweiz köper ett paket där livstidskostnader inte ingår. Man får ett fast pris om högst 22 mdkr där flygplan, utbildning, pilotmtrl och ett antal stödfunktioner ingår. Styckespris anges i princip aldrig i sådana affärer men ett helt nytt Gripenplan kostar omkring 300 mnkr beroende på version och utrustning.

Flygplan som byggs med vissa delar från äldre versioner kostar självfallet mindre. De C/D plan som nu byggs med vissa delar från A/B kostar omkring 100 mnkr. Byggs det E/F med delar av C/D så kommer det inte att bli en lika kraftig sänkning av priset då riktigt kostsamma delar som motor och radar nu byts ut.

Att köpa in ytterligare 40 st flygplan av version E/F torde gå loss på 10-12 mdkr. Tillkommer gör livstidskostnader för dessa och ett fortsatt behov av att avlöna dagens antal piloter m.m.

/ Signatory @GripenNews

Nytt 27/8: Läs Skippers inlägg på Newsmill och min kommentar.

Även på ämnet: Carl Bildt  Staffan Danielsson  Väpnaren Wiseman's Wisdoms Skipper

9 kommentarer:

 1. Kommer smygegenskaperna som SAAB/FOI studerat för ett framtida flygsystem för 2020+ att inkluderas i E/F versionen?

  SvaraRadera
 2. Anonym27 augusti 2012 08:50

  Med den ekonomi vi har så lär det Schweiz-Svenska avtalet inte medge att man får allt man vill ha tyvärr. Men det kommer bli ny signaturreducering. Om än inte lika mycket.

  Tack för kommentar.

  SvaraRadera
 3. Hej Signatory, roligt att se att du är tillbaka - jag trodde länge att något hänt dig.

  Som jag förstår det är de senaste dagarnas kritik i TV och tidningar inte alls riktad mot Gripen-utvecklingen i sig, utan frågan används bara som en kanal genom vilken man kan basunera ut åsikten att försvarsanslagen är för små. Åsikter om försvarsanslagens storlek är ju självklart legitimt att ha, men frågan är ju inte annat än indirekt kopplad till en utveckning av Gripen-systemet. Genom att medvetet blanda ihop dessa frågor skapas, till synes uppsåtligen, förväxling, förvirring och desinformation i denna för allmänheten under de bästa av omständigheter redan komplicerade fråga. Personligen tycker jag att försvarsanslagens storlek väl kan diskuteras under de fler 355 av årets dagar då stora framtidsfrågor för FM inte offentliggörs.

  Jag är absolut övertygad om att de senaste 12 månadernas händelseutveckling med historiska ögon att kommer att betraktas som en odelad framgång för Sveriges intressen, där inkluderat våra säkerhetspolitiska.

  Det kommer dröja några månader, kanske år, innan vidden av det senaste årets händelseutveckling sjunker in och till fullo uppskattas. Fram till dess, samt därefter, kommer olika personer, i tid och otid, och från olika utgångspunkter, framföra sina åsikter om försvarsanslagens storlek. Så har det alltid varit och så kommer det alltid vara, i alla jordens länder.

  SvaraRadera
 4. Nu är det ju inte så att det är särskilt vanligt med heta debatter om att öka försvarsanslag. Oftare debatteras motsatsen. Svenska FM har sedan 1992 avrustats i sådan omfattning att det inte längre går att osthyvla. Förmågan understiger den kritiska massan där den ev. är värd sina kostnader. Läget är för första gången sedan 30-talet kritiskt. Det är inte en situation som alltid har varit eller kommer alltid att vara, i alla jordens länder. Ditt uttalande är både drygt och okunnigt i likhet med den uppfattning många av våra nymoderater verkar ha. T.o.m. Birger Schlaug har en mer nykter verklighetsuppfattning än våra nymoderater.

  Det är helt riktigt att kritikerna inte är de vanliga JAS-hatarna. Vi tycker satsningen på nytt stridsflyg är rätt. Vi tycker en utvecklad Gripen är det klokaste valet. Vi ifrågasätter dock på vilka grunder antalet bestäms, då det är långt från det behov som ÖB redovisat. Vi ifrågasätter hur de futtiga tillägg som aviserats ska kunna finansiera utvecklingen utan att kräva ytterligare belastningen på en redan underfinansierad Försvarsmakt. Det är många av varandra oberoende experter som är samstämmiga i sina analyser och slutsatser om läget för svensk försvarsförmåga, vilket inkluderar förmågan att bidra till internationell krishantering.

  Nyheten om Gripen-utvecklingen är sannerligen ingen kanal när det gäller kritik om försvarsanslagets storlek. Den är helt avgörande och med givna förutsättningar en katalysator för FM kollaps. Vi har de senaste 30 åren avvecklat i grova drag 90% av Totalförsvarets resurser. Vi har idag, som jämförelse, en "armé" som motsvarar två dygns förbrukning vid Verdun. Det kanske säger mer om första världskrigets fasor, men ändå... Det finns nu inget mer att ta av. Schlaug har faktiskt rätt, valet är att satsa eller lägga ner. Ett försvar bestående enbart av ett flygvapen bestående av flygplan utan vapen, utan ledning, utan baser, utan mark- och luftskydd, vad ska vi med det till?

  Jag har aldrig tidigare uppfattat kritik med dessa utgångspunkter. Läget är allvarligt.

  SvaraRadera
 5. Som framfört så tycker jag att uppfattningen att försvarsanslagen är för låga är en legitim åsikt. De finns inget fel i att ansluta sig till den uppfattningen. Men att blanda ihop denna ståndpunkt med förmågelyftet av Gripen-systemet, eller samfinansieringslösningen med Schweiz, är inte särskilt klokt. Att kidnappa diskussionen om Gripen-systemets framtid och använda som närstridsvapen i en sidodiskussion är varken juste eller intellektuellt hederligt.

  Gripen-utvecklingen gynnar Sveriges intressen och Sverige vinner en mängd fördelar. Jag är övertygad om att andra nationalstater betraktar Sveriges fördelaktiga situation med uppriktig avundsjuka.

  Tidigare kritik mot Gripen-systemet har tagit utgångspunkt i att (1) Sverige utvecklar ett alltför stort projekt ensamt, (2) att Sverige bundit sig vid för stora antal individer, och (3) att kostnadskontrollen varit för dålig. Denna gång utvecklar vi med ett partnerland, binder oss inte tidigt vid orimligt stora serier, och riskerna i projektet är små. De tidigare kritikerna borde ju då rimligen, i en anda präglad av rationellt tänkande, ge helgens offentliggörande ett erkännande. Att så inte sker talar klart och tydligt om kritikernas bevekelsegrunder.

  Att kritiken mot helgens offentliggörande typiskt sett mynnar i en diskussion om antalet ytstridsfartyg, pansarvagnar på Gotland, eller liknande, understryker mitt konstaterande att frågan om Gripen-utvecklingen blandas samman med frågan om försvarsanslagens storlek. Båda frågorna är legitima och bör kunna diskuteras i demokratiska samtal, men att sammanblanda och förväxla de två frågorna gynnar inte något gott intresse.

  SvaraRadera
 6. Men hur kan dessa frågor vara skilda från varandra? Hur kan man blanda ihop frågor som redan från början inte går att skilja från varandra?

  Kritiken är inte mot Gripen-systemet utan mot förutsättningarna för beslutet och dess konsekvenser för svensk försvarsförmåga som helhet. Är möjligen svensk försvarsförmåga ett annat ämne än dess dyraste materielsystem? Vad är mål respektive medel? Menar du kanske att utveckling och försäljning av Gripen är ett mål i sig och oberoende från behovet av svensk försvarsförmåga? Själv trodde jag att det var ett av många medel för att realisera behovet av svenska försvarsförmågor. Det kräver bland annat vår exportlagstiftning. Med nymoderata ögon, där försvar och yttre säkerhet verkar vara något ytterst abstrakt politikområde (isf ett fundament i nattväktarstaten), så är jag väl naiv.

  En kass analogi. Min fru köper en ny bil utan att rådgöra med mig. Nu blir jag upprörd eftersom det innebär att vi inte längre kan renovera huset som vi var överens om. Äsch, svarar frugan, sluta och kapa bilköpet som anledning att tjata om husrenoveringen. Det ska vi göra sedan. Men, nu är pengarna slut, svarar jag, och dessutom köpte du en för liten bil. Vi är sex i familjen men bara fyra får plats. Men lägg av och gnäll då. Var glad för vår nya fina bil istället. Varför gnäller du om att huset håller på att rasa. Våra grannar kommer bli jätteavis när de ser vilken fin bil vi har. Vi kan väl bo i bilen, älskling? Nu hade jag dessutom redan flaggat för att pengarna inte ens skulle räcka till nödvändiga reparationer på huset. Då väljer hon att ta av renoveringspengarna för att köpa bilen, som vi visst behöver, men... Om frugan hade slantat upp kostnaden för bilen istället för att ta huspengarna, så hade det inte varit några problem, men tyvärr skiter hon som vanligt i min åsikt. Nu har vi inget hus. Vi får turas om att sova i bilen vilket gör att ingen kan köra med den, vilket inte spelar någon roll eftersom vi inte hade råd att köpa däck till bilen och ändå inte har råd med bensin. Men gnäll för fan inte om det. Var glad att vi får den fina bilen som vi behövde, om än lite prutad. Varför blanda in bagateller och sidospår som boende när vi egentligen borde glädjas åt vår nya bil!

  Vi har uppenbart olika utgångspunkter och perspektiv och jag får konstatera att vi har avvikande uppfattningar.

  SvaraRadera
 7. PS. Analogin funkar inte riktigt med att frugan köpte för få bilar. Därav referensen till storlek istället. Gripen E/F är en alldeles ypperlig framtidsspark! Men den räcker inte ensam som Sveriges lösning till Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Idag finns tyvärr inte det ekonomiska utrymmet för balanserade Försvarsmaktsförmågor på några års sikt. Det blir då naturligt att ur ett helhetsperspektiv fråga våra politiker hur de har tänkt egentligen. Eller...?

  SvaraRadera
 8. Många av de så kallade "experter" som uttalar sig i TV och tidningar beskriver följande, något parafraserat:

  "Jag känner att jag är negativ till ramavtalet med Schweiz därför att jag upplever att mitt emotionella behov av detalj-information kring ekonomi och teknik inte blivit av regeringen till fullo tillfredsställt."

  Denna uttryckta hållning reser ju oundvikligen frågor om dessa "experter":s allmänhälsotillstånd. Om dessa personer, Gud förbjude, skulle få någon typ av inflytande över Sveriges säkerhetspolitik så står Sverige inför ett strategiskt hot som är avgjort mycket mer betydande än frågan om försvarets långsiktiga budgetramar.

  SvaraRadera
 9. Aha, kritikerna ska hålla käften för att de inte har full insyn och tillgång till den information som beslutsfattarna har. De vet, per definition, inte vad de talar om? Vi ska utgå från att beslutsfattarna aldrig gör fel? Kritikerna måste vara lite halvgalna insnöade fanatiker och konspirationsteoretiker? Ja, det är ju också ett sätt att bemöta meningsmotståndare och göra det enkelt för sig. Du väljer naturligtvis själv hur du vill förhålla dig till olika källor. Det viktiga kanske är att inte vara negativ till denna stora händelse oavsett bevekelsegrunder och när argumenten tryter så funkar gamla hederliga "håll käften, pucko"? ;-)

  SvaraRadera