Twitter

torsdag 3 april 2014

Nytt om Brasilien och Sverige

Brasilien: Utlåning av Gripen C/D

Under Torsdag-Fredag är en Brasiliansk delegation i Sverige. Vid besöket i Stockholm har ett samarbetsavtal undertecknats av respektive lands försvarsministrar som en inledning på det fördjupade försvars-industrisamarbete som förväntas framöver.

Flygvapenchef Juniti Saito har samtalat med sin motpart och meddelar att förhandlingen om interimslösning med lånade JAS 39C/D fortgår bra. Avtalet förväntas bli färdigförhandlat i maj. Brasilien ska förmodligen endast betala för driftskostnader. Leveransschema är nu ytterligare specificerat och ser ut så här:

6 x JAS 39C/D levereras första kvartal 2016.
4 x JAS 39C/D levereras första kvartal 2017.

Tillhörande stödpersonal, logistikstöd och pilotutbildning ingår. Även pilot och teknikerutbildning har fått sig en inbromsning från tidiga Brasilianska förhoppningar och väntas nu inledas först 2015 efter att kontraktet för Gripen NG undertecknats (förväntat Dec-2014). Ett par piloter kommer dock inleda sin utbildning på Gripensystem redan i år.

Schemat medger att Gripenplan deltar i säkerhetsarbetet kring de Olympiska Spelen i Rio 2016. Under fredagen besöker delegationen Saab i Linköping.

Källa

Sverige: Moderat utspel om ytterligare Gripen E

Både försvarsminister Enström och Finansminister Borg har pratat om försvarssatsningar idag. Mest uppmärksamhet fick utspelet om att försvarsministern vill signallera om att vi bör köpa upp till ytterligare 10 st Gripen E.

Detta utspel samt finansministerns nya förmågeanalys om att Sverige "brett behöver förstärka olika kapaciteter i försvaret" och insikten om att det kräver betydande belopp kan man såklart välkomna. Välkomnar även Borgs förslag om en blocköverskridande 10-års plan om försvaret. Jag har ju själv tidigare föreslagit att avtalet skulle sträcka sig över två mandatperioder. Välkomnar omvändningen men ser också att det återstår mycket kvar för att M ska kunna leverera en seriös försvarspolitik. Moderata "satsningar" är antingen vidmakthållande av förmåga eller mindre bantning än nu planerad.

Nu är det också väldigt tyst från andra Allianspartier, tycker ni inte? Ack så som Borg och Reinfeldt har hånat Folkpartiets utspel om satsningar. Men nu står inte ens Fp bakom M i dessa förslag? För det är viktigt att komma ihåg, detta är inga regeringsförslag.

Och även om förslag om ytterligare modernisering av en ubåt av Gotlandsklass, ersättning av 50-år gamla RBS 77/97, och ytterligare 10 st Gripen E går igenom till slut så är vi ändå på väg mot en framtida försvarsmakt med samma antal ubåtar, lägre antal ytstridsfartyg, och betydligt färre moderniserade stridsvagnar, stridsfordon och stridsflygplan än i en tid då Ryssland inte ansetts utgöra skäl för några satsningar.

Produktion av Gripen E väntas pågå till ca 2025 så någon panik om att köpa 10 extra finns inte idag. Andra förslag om FM hade varit bättre lämpade nu, tex rörande RB5 och/eller marinen. Flygvapnet önskar f.ö fortsatt minst 80 st flygplan. Ett M-utspel om 10 extra Gripen E är samma typ av utspel som Fp eller SD får kritik för men visst, det är ändå bra att M talar om mer än 60 st flygplan.

Ännu bättre hade det varit om regeringen föreslagit att minst 10 helt nya Gripen E ska köpas in av de första 60 som beställts. Nedmonteringen av C/D flygplan för att bygga Gripen E är fortsatt ett av de mer dumsnåla beslut som regeringen godkänt och riskerar allt för mycket i verksamheten. Frågan är om det ens blir billigare när allt kommer omkring.

Källa

/Signatory

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar