Twitter

torsdag 24 oktober 2013

Ohörda flygtekniker

Det pratas för lite om arbetssituationen för alla de anställda som producerar flygtid åt Försvarsmakten. Att det finns så kallade "utmaningar" kring personalfrågor och rent materiellt har varit känt över en längre tid. Myndigheten anser att läget är hanterbart. Så länge regeringen är nöjd så går det bra.

Ytterst sällan talas det öppet och i klarspråk (i vissa fall pga arbetets natur) om arbetssituationen från en markoperativ nivå så att en korrekt bild av verkligheten når ut till allmänheten - och därmed våra beslutsfattare. När politiker avlägger förbandsbesök kommer inte hela bilden fram. Jag skulle uppmuntra anställda som inte känner sig hörda att via brev/mail-vägen skriva några rader till just våra försvarspolitiker. Även om det som är bra. Tyvärr verkar det finnas en skepsis bland politiker till vad som läggs upp på försvarsbloggar så direkta personliga brev är något jag skulle föreslå i detta fallet.

En inblick levererades under onsdagen av TV4 Luleå i ett kortare inslag om situationen för flygtekniker på F 21. Ingen FM-anställd eller Försvarsmaktsansvarig uttalar sig i inslaget.

Inslagsöverblick - TV4 Luleå
Intro:

Många flygtekniker på F 21 väljer att söka sig till privata arbetsgivare.
Nästan var femte teknikertjänst är vakant bara i Luleå och Officersförbundet menar nu att JAS-plan riskerar att bli fast på marken pga personalbristen.


Sammanfattat:

Bristande förtroende för Försvarsmakten som arbetsgivare.
Hög arbetsbelastning riskerar tillgängligheten på skrov.
Flygsäkerhet.


 / Signatory