Twitter

fredag 4 oktober 2013

IO14: När ska riksdag och regering förstå?

Det är fredag och jag försökte se på en film men tankarna gick till IO14 så det får bli ett snabbt inlägg för att få tillbaka koncentrationen.

Som bekant är det ganska många av oss som varit minst sagt irriterade på att riksdagen 2009 klubbade igenom ett försvarsbeslut med en insatsorganisation som rimligtvis aldrig skulle kunna förverkligas. Att göra en så stor omställning utan en ekonomisk buffert innebar i sig uppenbara risker. Riksdagen var kanske inte riktigt så naiv om att IO14 faktiskt skulle bli fullt materiellt och personellt uppfylld redan från 2014 men antog nog att större delen av organisationen skulle vara strukturellt uppbyggt vid det laget.

Försvarsmakten meddelade sedan som bekant att målet för att bli helt klar med omställningen var 2019 men med en brasklapp om att det skulle kräva ökade anslag från 2015. Målet har sedan blivit till en sorts ambition 2022-2023 för att nu i praktiken helt skrivas av.

Perspektivstudien är tydlig i sitt konstaterande:

"Insatsorganisation 14 kan inte realiseras, då den framför allt materiellt inte kan uppfyllas."
 
Just materielanslaget är det som regering Reinfeldt I/II har urholkat som mest trots upprepade varningar från Försvarsmakten och vass kritik från Riksrevisionen om materielförsörjningen. För att inte tala om alla insatta personer som ofta debatterat ämnet. Bla kritik om hur vissa materielinköp har av regeringen beslutats oerhört snabbt (Helikopter 16) och därmed fördröjt eller strukit andra anskaffningar då kompenserande medel saknats. Andra anskaffningar har däremot fått vänta oerhört länge på regeringens medgivande ibland så länge att årets anslag ej fullt ut kunnat användas - en sorts påtvingad besparing. Denna metod har även drabbat anslaget för internationella insatser som länge varit alltför överdimensionerat. Miljardbelopp har försvunnit dessa två vägar. Allt detta är ju känt sedan tidigare och finns att läsa om på försvarsbloggar. Långsiktig underfinansiering på materielsidan ökades som bekant på med beslutet om JAS 39E.

Försvarsministern svarade bara några dagar före perspektivstudien på en fråga ställd av Peter Hultqvist (S) om hur nya besparingar på personalkostnaderna skulle påverka operativa förmåga. Hon nämner i detta att regeringen satsar 200 milj kr nästa år på bla rekrytering och övningar. I media brukar det heta att regeringen satsar totalt 1,4 mdkr mer på försvaret (över 4 år) men så vitt jag vet så får vi en ny regering 2014 och hur den ser ut återstår att se. Den här regeringen har 1 år kvar så det känns inte vidare seriöst att räkna in något mer än dessa 200 miljoner  - speciellt med tanke på hur ofta Reinfeldt I/II flyttat om och justerat inom försvarsmaktens ekonomiska ramar.

I hennes svar finns även detta uttalande av försvarsministern:

Genom att samtidigt tillföra medel för rekrytering av tidvis tjänstgörande personal samt för övningsverksamhet syftar åtgärderna till att säkerställa att den av riksdagen beslutade insatsorganisationen kan genomföras inom angivna ekonomiska ramar.

Sedan dess har alltså Försvarsmakten konstaterat - igen - att det inte alls går.

Så jag ställer frågan - när ska riksdag och regering förstå?

/ Signatory

Läs även: Annika Nordgren Christensen, Skipper