Twitter

tisdag 5 februari 2013

Framsteg på Gripen-fronten

Schweiz

Vad som kan tyckas ha varit en sorts desinformationskampanj för att störa försvarsdepartmentets val av Gripen kan möjligen vara på väg mot sitt slut.

En del av ryktesspridningen har av allt att döma varit understödd av konkurrenter och organisationer medans annat kommit ur vanliga pressmetoder för att skapa intressanta artiklar. Ibland bara tekniska missförstånd. Vid vissa tidpunkter har även nya men högst ogiltiga anbudsförsök från konkurrerande tillverkarna inkommit. I Schweiz såväl som här i Sverige har nyhetsmedia inte klarat av - eller haft viljan - att förklara varför Gripen enligt rykten omtalats som "dålig" eller att med tillräcklig styrka publicera rättelser när Gripen framställts som ett högriskval. Ofta har försvarsdepartementet endast kunnat slå tillbaka med en dementi på sin egen hemsida. Rykteskarusellen har lett till att även politiska röster ställt frågor kring valet av Gripen - inget parti vill ju framstå som att man riskerar skattebetalarnas pengar.

Betydande ursprung till Gripens rykte som ett sämre val är läckta delar av en utvärderingsrapport från 2009 i vilken Gripens framtida förmågor är kraftigt reducerade pga riskfaktorer på ett sätt som gjorde att tänkta systemförbättringar inte fått fullt genomslag i den tekniska analysen. Kort sagt: ju mer funktionalitet du bevisar ju mer poäng får du behålla. Reduceringmetoden har inte förklarats i medier öht. Vid denna tidpunkt var inte allt för många beslut tagna om delsystem på en eventuellt framtida Gripen så riskfaktorerna ansågs höga relativt sett andra delsystem. Över tid har inriktning på framtida konfiguration och utveckling med tillhörande provverksamhet skingrat osäkerhetsfaktorer. När så slutrapporten kom och beslut togs för Gripen i november 2011 så var inte flygplanets egenskaper reducerade till lika stor grad då riskerna nu ansågs vara lägre av utvärderingsgruppen. Någon läckt rapport från slutrapporten har aldrig förekommit i medier - förmodligen för att den inte pekade på samma slutsatser som den första. Schweiz försvarsdepartement har däremot listat slutresultatet Gripen fick 2011 och som visar att systemet uppfyller kraven.

Riskerna har fortsatt att minska med utvecklingsarbetet och även med politiska beslut här i Sverige. Idag är läget ett annat i Schweiz. Tekniska frågor har i princip alltid besvarats med lugnande svar, militärens stöd är så starkt det bara kan bli och den ser Gripen som helt rätt val, Regeringen har beslutat om köp av Gripen, finanskommissionen har med råge godkänt den ekonomiska planeringen, och de borgerliga partierna verkar nu komma överens om ett ja till Gripen i parlamentet.

Förutsatt att det blir ett positivt beslut så har folket 100 dagar på sig att samla ihop 50,000 underskrifter för att få till en folkomröstning. Notera att beslutet handlar inte om Gripen i sig - även om det kan komma att framstå så i debatten - utan om finansieringen med hjälp av en speciell Gripen-fond som i sin tur är knuten till hela 'vapenprogrammet' för 2013. Finanskommisionen noterar därför att om en folkomröstning säger nej till Gripen-fonden så faller även vapenprogrammet. Ger parlamentet sitt stöd till Gripen som nu förväntas bör debatten i media även komma att låta lite annorlunda. Från öppet kritiska röster bland partier till öppet främjande av projektet.

Att vi nyligen i Svensk media kunde läsa om "Stark misstro mot Gripen i Schweiz" är kanske inte helt rättvisande i dagsläget. Speciellt inte då artikeln endast återger kommentarer från de schweiziska Socialdemokraterna som helt och hållet är emot köp av nya flygplan.

Provflygplan

Ola Rignell från SAAB berättade under sitt Aero India seminarium på måndagen att den flygande 'demonstratorn' 39-7 kommer återvända till luften nu i maj. Demon 39-7 används för utvecklingsarbetet mot Gripen E och avslutade fas 4 av testprogrammet i januari. Flygplanet utrustas nu med IRST-sensor, 4-kanalers AESA-radar och digital HUD (heads-up-display) för fas 5.

Vidare nämndes åter uppgiften om att det ursprungliga demonstratorprogrammet genomfördes med endast 60% av budget. Allra bäst är det ju om man budgeterar helt rätt från början men får vi välja så är nog överbudgetering ändå att föredra! Rignell tog tillfället i akt att upprepa officiella siffror för uppnått hastighet med Demonstratorn - uppgifter i Schweiz om helt andra och mycket lägre siffror har förekommit. "We have gone way above Mach 1.6 - and Mach 1.2 in supercruise".

Hela test-flottan av Gripen-flygplan har nu genomfört 8200 flygningar. När väl ett design-kontrakt kommit på plats är det tänkt att 39-7 i framtiden ska få sällskap av 3 nya provflygplan (39-8/9/10).

Den svenska regeringens beslut om att #svfm får beställa 60 st Gripen E är också en bra nyhet men ska vi ha något sorts grundläggande försvar i framtiden så måste faktiskt antal flygplan öka.

/ Signatory

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar