Twitter

onsdag 9 januari 2013

Informationsdirektören förtydligar ÖB

Inför Folk och Försvar i Sälen har nu ÖB uttalat sig i SvD och Ekot om vår försvarsförmåga. Informationsdirektör Erik Lagersten bjöd därefter in till en frågestund på Twitter under tisdagskvällen.

Behovet fanns då ÖB efter två intervjuer lyckats uttala sig så brett att journalister, försvarsbloggare och försvarspolitiker kunnat plocka ut vissa meningar ur sammanhanget och forma egentligen vilken bild som helst av vad ÖB vill få fram. Eftersom ÖB inte angav tidsperspektiv för försvarsförmågan och vi alla vet att försvaret genomgår en stor reform så passade Lagerstens frågestund mig utmärkt för att försöka få fram i klartext vad varken ÖB, SvD eller Ekot lyckades förmedla till allmänheten.

ÖB:s vision.

Sverige ska klara av att stå emot ett begränsat anfall vid en anfallspunkt under en vecka. Från och med år 2019. [E.L]

Vad försvarsförmågan är idag har inte besvarats. Alla som följt försvarsdebatten vet sedan länge att den insatsorganisation riksdagen beslutat om - IO14 - förväntas bli operativ först 2019. Finns att läsa mer om i ÖBs anförande Sälen 2012. Problemet är att ÖB även säger att pengarna tar slut efter 2015.  Lagersten påpekade därför i frågestunden att "Finansieringen är skild från frågan. En fullt utbyggd IO klarar det ÖB säger.".

1-veckas försvaret finns alltså inte idag. Och det finns inte finansierat för framtiden heller. Vi har därför att dels debattera en eventuellt förstärkning av försvarsmakten för att kunna förverkliga förmågor enligt IO14 år 2019 men också en debatt om i fall det är den organisation vi fortfarande vill ha i framtiden.

ÖB kommenterade även kritiken om att sverige endast har begränsad eller närmast obefintlig förmåga att ta emot och ge stöd. ÖB anser att vi redan ger stöd, tex i Afghanistan. Men kritiken handlade i all ära om 'begränsad eller närmast obefintlig förmåga' och de ca 500 man till Afghanistan, ett patrullfartyg till Adenviken, eller en mindre flygstyrka till Libyen (en rote två gånger per dygn) kan nog inte ses som några större förmågebidrag vi hittills levererat. En debatt om storleken på möjligheten att ta emot och ge stöd bör alltså också inledas.

För att kunna debattera dessa frågor krävs det att försvarsmakten ger så klara besked som möjligt om reformprocessen och vad man vill kunna klara av.

/ Signatory