Twitter

fredag 5 januari 2024

Lite om egenutveckling av stridsflygplan (eller inte)

Det har så sakta startat en ny debatt om Sverige ska fortsätta med att utveckla stridsflygplan. 

Socialdemokraterna trycker på lite mer om att Regeringen bör snabba på och ställning för att Sverige ska egenutveckla. Regeringen har i sin tur gett Försvarsmakten i uppdrag att genomföra ett program som ger underlag inför ett framtida beslut. I underlaget ska tre alternativ studeras. Nationell egenutveckling, utveckling med utländsk partner, eller import.

Twitter / X kommenterar Peter Larsson ett reportage i SvD.  I reportaget hörs röster för och emot om egenutveckling. 

Då passade även jag på att kommentera - för att fylla på lite. Ber om ursäkt för att det ser något komprimerat och illa ut när man skriver Tweets.

 ------------------

Jämförs ofta med Norge. Norge hade fått in 108 st F-5 och 72 st F-16. På 90-talet söktes 20-40 moderna fpl i tillägg till F-16. F-5 avvecklas. Upphandlingen (med Eurofighter och F-16 på shortlist) avbröts till slut år 2000 när nya fregatter skulle betalas. F-16 uppgraderades. 1/8

Så, militärt fanns ett behov men inga pengar. Och politiskt: Kalla Kriget över. JSF lanserat. Snart led F-16 av ålder och miljö med rubriker om endast ett 20-tal dagligen operativt tillgängliga. Norge körde en ny upphandling och valde F-35 som man länge betalat utveckling för. 2/

Norges maskinpark ersätts med kraftig försening (och F-5 blev aldrig ersatt). I Sverige så får FV sitt första stora förmågelyft på 30 år med #Gripen E. Under tiden har uppgraderingar skett på Gripensystemet för att möta en rad olika behov - speciellt inriktning på intl vht. 3/
 
När Flygvapnet bantades och ett antal fpl gick ut på leasing behövdes enligt ÖB fler JAS 39C/D för att ensa maskinparken. Nytillverkade C/D skrov (som även har längre livslängd) återanvände dock många delar (som motorn) från gamla JAS 39. 4/
 
Detta var modernisering och effektivisering för att möta förändrade krav och få en maskinpark med skrov som höll länge nog till nästa stridsflygplan (som ju blev Gripen E - till en väsentligt lägre kostnad än _reella alternativ_ på marknaden). 5/
 
Nu har Flygvapnet nästan 100 st dugliga stridsflygplan och världens bästa jaktrobotar i det sämsta säkerhetsläget sedan VK2. Alternativet kunde ha varit mycket sämre. Debatterar man köp av stridsflygsystem så kan man dels gärna redovisa hela historien och dels 6/
 
visa jämförbara kostnader och operativa förutsättningar över 30 år på rella alternativ till svensk egenutveckling (som i huvudsak är design och systemintegrering med kostnadsoptimering då 50-66% av innehållet kommer in konkurrensutsatt och ofta i massproduktion från utlandet). 7/
 
Faktum är, långsiktiga behov är svåra att förutse men egenutveckling ger anpassningsmöjligheter. Så, att blankt argumentera för ett nej utan att ens veta behoven eller ha reella alternativ är något oseriöst. Just nu ser alternativen inte så lockande ut för behov bortom 2040. 8/8
 
-  Signatory