Twitter

onsdag 2 mars 2016

Graf: Försvarsmaterielexporten 2004-2015

Detta är en uppdatering till förra årets inlägg om försvarsmaterielexporten. Exporten fortsätter att gå ner men en ökning kan ske framöver i och med ett par stora exportavtal som Saab AB bokfört under året. Om det blir så återstår att se och leveranserna är då uppdelade över flera år med riktig start först om några år.

81 procent av den svenska exporten 2015 gick till EU och EES-länder samt till etablerade samarbetsländer som Kanada, Sydkorea och USA. ISP pressmeddelande.

Inflationsjusterad graf i miljarder kr

Årlig uppgift - ej inflationsjusterad