Twitter

onsdag 21 augusti 2013

Försvarslogistik: Statskontorets bistra delrapport

Statskontoret granskar nu löpande regeringens reformering av försvarslogistiken. Nyligen kom den första delrapporten.

Enligt regeringen reformeras logistiktjänster och materielanskaffning för att frigöra resurser från stödverksamhet till uppbyggnaden av den nya insatsorganistionen. Regeringen har beslutat att 760 miljoner kronor ska sparas per år från och med 2015.

Statskontoret konstaterar att det finns stor risk att regeringens besparingskrav inte nås.

Sammantaget kan endast 610 av 760 miljoner genomföras och det först 2016, ett år senare än vad regeringen har angett.

Oklar startpunkt för besparingarna -  Regeringens krav har förändrats och försvårar uppföljningen av reformen.

Utkontraktering av försvarslogistik förskjuts - Regeringen vill utkontraktera logistiktjänster till privata utförare. Det är nu osäkert när detta steg kan tas då riksdagen vill ta ställning till frågan.

Oklara ekonomiska konsekvenser av verksamhetsöverföringen - Statskontoret konstaterar att ansvarsförhållandena mellan Försvarsmakten och FMV är oklara. Overhead-kostnader har ökat med 60 miljoner kronor. Statskontoret ser stor risk för att kostnader kommer att vältras över mellan myndigheterna samt redovisningssvårigheter.

Komplext logistikflöde mellan myndigheterna försvårar effektiviseringar  - Pga en uppdelad logistiktjänst råder delat ansvar i försörjningskedjan mellan central och lokal förrådshållning, samt transportverksamhet. Detta har skapat ett komplext logistikflöde som riskerar öka kostnader.

Den mest omfattande delen i logistikreformen återstår - Statskontoret konstaterar att det är först när reformen är genomförd, dvs. tidigast 2015, som långsiktigt kostnadseffektiva lösningar kan hittas. Under omställningsprocessen bedömer därför Statskontoret att det finns begränsat med möjligheter för att genomföra större kostnadsminskningar.

Nästa delrapport kommer i april 2014.

10 kommentarer:

 1. Falluckorna börjar öppna sig lite här och där.

  "Prognoserna till regeringen innehåller endast implementerade besparingar och därför planerar myndigheterna även besparingsåtgärder som ännu inte framkommer i prognoserna.
  FMV har en planering som syftar till att man under 2013 ska minska kostnaderna inom FSV med 96 miljoner kronor, framför allt genom att inte återanställa personal och därmed minska antalet men även genom uppsägningar."

  Nu öppnar sig plötsligt möjligheter som inte skulle vara aktuella!

  För FMlogs del handlar det om att söka mobila "förrådslösningar" och att dra ner på lokalhyra och stänga fler förråd.

  På vilket sätt allt detta kommer att påverka kvaliteten mätbart positivt för förbanden hittar jag inte någonstans.

  Men det var kanske aldrig meningen?

  Resultatet av omdaningen verkar dessutom flytta årtalet för realiseringen av IO14 ytterligare framåt.

  Usch, det känns som jag kommer att gunga lite i gungstolen och skrocka "vad var det jag sa" igen. Jag tycker inte om att få rätt i den här frågan.

  Dubbelsuck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 2. Falluckor...

  Jo dessa öppnas regelbundet. Dessvärre är det dock så att "fallucka uppåt" är den vanligaste typen inom FM.

  SvaraRadera
 3. @ Teaterdirektören

  Komplex omdaning under ekonomisk press, jo det går säkert bra. Ännu en spännande "utmaning". Dubbelsuck ja!

  Logistikflödet till FM måste fungera oavsett hur och vem som levererar men hur säkerställs att FM själv ställer krav på kvalitet och leverans? Alla inblandade är fullt upptagna med att plocka fram besparingar.

  Om FMV ensamt ser högre produktionskostnader för leverans av ett funktionellt stöd med kvalité och ansvarstagande så måste FM (ytterst regering/riksdag) vara beredd att betala för denna verkliga kostnad och kvalité brukar kosta.

  Mer fokus på kvalité från ett förbandsperspektiv tack. Eller är det stöd i form av FMV:s egna prisvärda varumärke vi ska få, "FMV Basic" (fd. Euroshopper)? Billigaste konservburk har sällan bäst innehåll...

  SvaraRadera
 4. Det finns kanske en slug baktanke....

  När reservmaterielförsörjningen övergick till PRIO och imploderade "sparade" FM runt miljarden eftersom beställningar inte kunde göras/effektueras...

  Dålig beställningsfunktion och/eller service leder till färre beställningar/leveranser och därmed minskade kostnader.

  Aktie ingenjörens inlägg om FM var klockrent - det vi ser effektueras nu är inte ekonomistyrning utan ekonomstyrning av folk som inte har något som helst grepp om FM verksamhet.

  Ska man vara lite positiv så är nog detta finalen på den tragikomiska farsen om en Försvarsmakts undergång som bi upplever nu. All skit som sopats under mattan börjar komma fram och lukta riktigt illa....

  Vårt förträffliga personalförsörjningssystem...

  Konsekvenserna av amatörernas afton...

  och alla andra pårökta power point- fantasier med tillhörande glädjekalkyler....,

  Det spelar ingen roll hur mycket parfym man än häller över högen, stanken går inte att dölja !

  SvaraRadera
 5. Besparingarna omfattar fyra delar.
  300 Mkr. för logistiken = underhåll, service, förråd och transporter
  30 Mkr. för effektivare inköpsproduktion
  300 Mkr. i lägre inköpspriser
  130 Mkr. i effektivare administration för materielanskaffning

  SvaraRadera
 6. Vad myndigheterna sagt är att möjligheten att nå lägre inköpspriser inte kommer att nås då många kontrakt är långa och inte kan omförhandlas.
  För effektivare administration av materielanskaffnigen är projektet ett år försenat.

  SvaraRadera
 7. nu är ju sanningen att FMV är riktigt usla även när set kommer till inköp. Listan kan göras lång över misslyckade projekt och upphandlingar, helikoptern som ännu inte är levererad, Visby-projektet, Ra460 för att nämna några av myndighetens katastrofer.

  Ska sedan FMV även få helhetsansvar för att ta fram materielen utifrån FM:s övergripande kravställming på förmågenivå är katastrofen ett faktum! Lägg sedan till konsulthorderna av f.d. officerare s både FMV och FM är beroende av.....
  ...och det finns komiker som tror att den nya ordningen ska spara pengar...

  SvaraRadera
 8. Måste ju fråga om det kan finnas någon som är förvånad att ännu en "bättre och billigare"-lösning havererar?

  SvaraRadera
 9. Håller med, Uppgiften borde vara att göra det billigare OCH bättre. En fråga lyser med sin frånvaro, både i Statskontorets rapport och i "debatten": Om inte upgiften kan lösas kanske man ska fråga sig vem man ska ge uppgiften? Varför är det just nuvarande utförare som antas vara de bästa at lösa "ekvationen"? Nej, vädra ut den unkna "så här har vi alltid gjort". Pröva frågan andra utförare. Varför inte? Rädd för svaret?

  SvaraRadera
 10. Glädjande nog så kunde vi igår notera att i Schweiz så är man ett steg närmare en order på Gripen E. Finns också anledning att tro att Norge ev. tvingas att ompröva sitt beslut efter indikationer på nya prishöjningar på F35.
  http://rt.com/usa/pentagon-f35-stealth-bomber-963/

  SvaraRadera