Twitter

måndag 3 december 2012

ÖB om JAS 39 och ekonomin

Överbefälhavaren i Sydsvenskan idag. Upprepar ett antal punkter som berör finansiering av försvarsmaktens operativa behov. ÖB har tidigare behandlat ämnet i bland annat riksdagen.

1. Minst 60 st JAS Gripen i ny version behövs.

"det blir en väsentlig försvagning av det svenska luftförsvaret om vi går under sextio plan."

2. Vikten av ett förbättrat luftvärn.

"– Det behövs kompletteringar av vårt luftvärn oavsett hur många Jasplan vi får."

3. Försvarsmakten saknar 30,5 miljarder kr för materielinvesteringar.

" – Det påverkar möjligheten att materielförsörja andra delar av försvaret, säger Sverker Göranson, som står fast vid att riksdagspolitikerna måste överväga att lägga ner en hel vapengren – flygvapnet, armén eller marinen – om inte Sveriges framtida försvar ska utrustas med gammalmodig utrustning."
 

"– Om politikerna inte gör någonting så hamnar vi där, säger han."

Vi kan också konstatera att ÖB:s åsikter ligger väl i linje med den bild som de flesta försvarsvänliga bloggar levererar - men inte alls i linje med den (M)-ledda regeringen som offentligt vägrar medge att det finns underfinansiering på materielplanen.

Bör påpekas att det ligger lite väl mycket fokus på JAS Gripen i finansieringsdebatten nu i och med att Försvarsmakten ändå gett sitt samtycke till planerna för JAS 39E. Det är egentligen inte längre underfinansiering av Gripensystemet i 10-års perspektivet vi primärt bör debattera utan om underfinansiering av allt annat vilket är ett växande problem. Därför är det också extra illa att regeringen väljer att inte bekräfta elefanten i rummet som handlar om att övrigt ofinansierat materiel (25 mdkr) nu utökas med upp mot 5,5 mdkr pga omriktning till Gripensystemet. Det enda som kan rädda försvarets operativa förmåga är en betydande dos friska pengar

Till sist, resultatet av den webb-undersökning ca 300 av mina bloggbesökare deltog i.


Siffrorna står för antal röster.  

Uppdatering: WW berör dagens ämnen kring #svfm och kommenterar även kort ovanstående undersökning. Jag håller med WW. I övrigt har jag valt att inte lägga någon analys på varför folk röstade åt endera håll men resultatet ger en sorts fingervisning om hur läsarna ser på saker och ting.

/ Signatory