Twitter

söndag 30 december 2012

Klarspråk från ÖB i SvD

Överbefälhavare Sverker Göranson talar klarspråk i SvD  och jag väljer därför att nu särskilt skapa ett sista inlägg detta år för att hjälpa till att sprida artikeln. Läs den!

Kommentar: För oss aktiva i försvarsdebatten erbjuder innehållet inte några större nyheter men visar åter vilket enormt gap som existerar mellan den bild regeringens främsta försvarspolitiska företrädare målar upp på debattsidor runt om i Sverige - och den bild som ÖB, #svfm och landets försvarsbloggare i det stora hela levererar till allmänheten.

Försvarsmakten är duktig på mycket men det saknas ett djup för att kunna agera brett med redundans och i det yttersta en reell möjlighet att kunna slå tillbaka kraftfullt var hot nu kan uppstå. Vi har helt klart utmärkta människor i Försvarsmakten som trots att de allt för ofta motarbetas löser tilldelade uppgifter väl. De i Hemvärnet vill jag gärna lyfta fram som allt mer viktiga. Men när det gäller större vapensystem halkar vi efter mer och mer - system som kan agera dämpande vid risk för konflikter och som vid insats kan förhindra mycket stora förluster.

Det handlar idag främst om olika typer av attackvapen men även om luftförsvar. Till sjöss, luft, mark. Kontrasten med Finland är slående där landet nu mycket kraftfullt satsar på ökad attack och luftvärnsförmåga - i samma veva som vi förlorar den allt mer. Bygger man ett försvar som klarar av att bita ifrån i även de högsta konfliktnivåerna så står man även väl förberedd för mindre och mer oförutsägbara hot. Det är vad Finland verkar förstå bättre. Visst drar Finland ner på en del av sin stora personalstruktur men det frigör å andra sidan pengar till en annan mer effektiv verksamhet.

Budskapet ÖB levererar bör heller inte komma som en överraskning för våra styrande politiker då underlag efter underlag pekat på en pressad ekonomi och begränsat förmågedjup. Att påtala hur oppositionen saknar en gemensam förvarspolitik istället för att ta ÖB:s helt unika och nu offentliga varningar på allvar är inte att hantera försvarspolitik seriöst. Det är en regerings uppgift att regera samt att söka brett stöd för sin politik.

Ett militärt försvar beskrivs ofta som ett lands säkerhetspolitiska försäkring. Just idag framstår då Sveriges självrisk som orimligt hög.

Ett gott nytt år tillönskas alla läsare!

Uppdatering: Läs gärna Wiseman's Wisdoms inlägg.

// Signatory
Försvarsbloggare