Twitter

torsdag 28 februari 2013

Graf: Försvarsministern i DI om ekonomin

Karin Enström (M) i DI om Försvarsmaktens ekonomi samma dag som myndigheten lämnar in sitt budgetunderlag för 2014 samt ett fördjupat underlag RB 7 om långsiktig ekonomi.

Enström fokuserar på två punkter, dels att Socialdemokraterna lämnade över en sämre Försvarsmakt än den som regeringen försöker bygga. Det andra att Försvarsmakten behöver bättre styrning. Det senare vilar på ett argument att "trots" att regeringen tillfört anslag till materiel och förband så klarar Försvarsmakten inte av sin framtida ekonomi. Späs på med att FM måste komma med underlag som är väl underbyggda. Positioneringen kan tolkas som något av en misstroendeförklaring mot Försvarsmakten. Här syns även ett försök till att vilseleda allmänheten om materielanslaget.

"Regeringen har höjt anslagen till materiel och Försvarsmaktens förbandsverksamhet de senaste åren." - Försvarsminister Karin Enström

Matar man in ram-sifforna för materiel (och anläggningar) från regeringens samtliga budgetpropositioner sedan 2007 får man ett annat resultat:

Notera:

Grafen avser en sammanslagning av ram 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar dels för att Försvarsministern inte specificerar sig närmare och för att 1:3 och 1:4 var sammanslagna fram till 2009. Grafen är ej inflationsjusterad. Utöver nedgången har köpkraften försvagats.  Avräknar ej heller underutnyttjande pga att regeringen vägrat godkänna vissa materielbeställningar.

Officerstidningen har liksom denna blogg skrivit om just underutnyttjanden (en del säger smygbesparing).
"Ytterligare en halv miljard i överskott berodde på att Försvarsmakten inte fått tillstånd av regeringen att kunna genomföra olika inköp – överskottet är något som försvaret alltså inte kunnat rå på själva. Slutligen blev det ett över- skott på nästan 413 miljoner kronor på anslaget för förbandsverksamhet och beredskap. Något som är en effekt bland annat av de övningar som ställdes in förra året."

Mer ofta skrivs det om underutnyttjande av anslaget för internationella insatser. Regeringen överförde som bekant stora summor från bland annat materiel och forskning till detta ramanslag. En ram som numera ofta återlämnar 15-30% till statskassan. Sedan 2007 har ca 3 miljarder av avsatta pengar ej utnyttjats för internationella insatser. Har skrivit om det här och nu senast har bloggen Another Point Of View tagit upp ämnet. Färska siffror om ramen kom nyss i Årsredovisningen.

Då regeringen beslutade om JAS 39E lades ytterligare belastning på ett materielberg som fullt ut saknar finansiering framöver. Socialdemokraterna föreslog att 300 miljoner skulle överföras från ramen för internationella insatser till materiel för att överbrygga underskottet. Regeringen vägrade att prata om saken och menade att det var en osolidarisk inställning av S som äventyrade möjligheterna att genomföra utlandsinsatser. Regeringen missade berätta att det både går att ta tilläggsbeslut och utnyttja kredit för insatser. Rent taktiskt och för Försvarsmaktens stabilitet borde Socialdemokraterna föreslagit ett ökat materielanslag med helt nya pengar. En mindre summa hade räckt för att undvika en debatt om internationell solidaritet samt visa på att S är beredda att satsa mer på försvaret än M. I detta läge agerar varken S eller regeringen med ett ansvarstagande som Sverige och Försvarsmaktens anställda förtjänar. En ryckig försvarspolitik utan breda överenskommelser sänker operativ förmåga, skapar oro i leden samt försvårar rekrytering.

Nu har Försvarsmakten kommit med i princip samma förslag i sitt budgetunderlag. Att Försvarsmakten skulle få gehör hos regeringen för detta "S-förslag" när den samtidigt utpekas som i behov av en förbättrad styrning får nog ses som osannolikt.

Ps. Försvarsmakten uppger att det saknas 4,45 mdkr per år de närmaste 10 åren. Mer om detta kommer säkerligen på försvarsbloggar och i media under veckan. Länkar kommer vartefter. Ds.

Länktips:
28/2
KKRV, Skipper
Ekot
DN
1/3
Wiseman's Wisdoms
Ekot

/ Signatory

Källor:
Budgetproposition för 2007 , 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Anskaffning samt vidmakthållande av materiel och anläggningar i kronor.
2007: 17600235, 2008: 17222697, 2009: 15771977, 2010: 16824475, 2011: 15765051, 2012: 15488003, 2013: 15472144

4 kommentarer:

 1. Bra!
  Glöm ej att Försvarsmakten under ett antal år tvingats att begära en omfördelning från mtrl-anslaget till verksamhet för att kunna öva organisationen vilket regeringen beviljat. Hur stora summor det handlar om bör kunna grävas fram ur årsredovisningar.

  SvaraRadera
 2. @ Skipper

  Tack! Ja vem orkar gräva? :)

  Blir helt skogstokig av alla överföringar, besparingsålägganden, ramöverföringar, justeringar i regleringsbrev. Kredit och låneramar. Osv...

  SvaraRadera
 3. Är det överhuvudtaget meningsfullt att diskutera kring vad FöMin sagt i olika sammanhang. Artikeln i DI är ju så totalt intetsägande och utan budskap att man häpnar. Men visst hon tjänar ju ihop till en "finare" ministerpost genom den kamkazelika lojaliteten med Fredrik och Anders....

  För länge sedan var det ett land som gjorde en korpral till regeringschef med ett katastrofalt resultat för världen.

  Nu sitter en kapten (detta framhålls ofta som hennes största merit för jobbet) som försvarsminister i Sverige. Konsekvenserna för världen blir troligen inte lika katastrofala men för Sverige är det katastrof i kubik.

  /J

  SvaraRadera
 4. [sarc]
  Var inte oroliga. När några politiska tjänstemän från finansen med särdeles gått omdöme fått gå igenom materielplanen så kommer vi nog kunna stryka alla onödiga anskaffningar FM tänkt sig. Tänk bara vad bra det gick sist då onödiga excesser som lv-rb till lite båtar och sånt kunde strykas.
  [/sarc]

  SvaraRadera